Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Strona główna

Witamy na oficjalnej stronie Gminy Wiśniew!

 

Szanowni Państwo!
 
Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do „krainy” położonej we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim, czyli do GMINY WIŚNIEW. Leży ona przy trasie Siedlce – Łuków – Lublin. Jest gminą typowo rolniczą. Zajmuje powierzchnię 126 km2, a zamieszkuje ją ponad 6.000 mieszkańców w 27 sołectwach. Graniczy z gminami: Domanice, Siedlce, Skórzec, Zbuczyn i Łuków (województwo lubelskie).
  
Dogodne położenie, walory przyrodnicze, brak uciążliwego przemysłu i czyste środowisko stwarzają dogodne warunki do inwestowania, a także do wypoczynku i turystyki. Znajduje się tu bowiem duży kompleks leśny – uroczysko Stok Wiśniewski, część kompleksu leśnego – Kryńszczak, Łukowski oraz Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Szczególne znaczenie przyrodnicze mają doliny rzeczne. Jest nią Dolina Muchawki jak również kompleks stawów rybnych w Mościbrodach, gdzie występuje również duża  ilość ptaków wodnych.
 
Do najciekawszych obiektów  zabytkowych znajdujących się na terenie gminy można zaliczyć: zespół dworsko-parkowy w  Mościbrodach, zespół dworsko-parkowy w Jastrzębiach Kątach oraz zespół sakralny parafii  p.w. Św. Andrzeja z Awelinu w Radomyśli.

Serdecznie zapraszam
Krzysztof Kryszczuk
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty