Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

KGW

Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Okninach

Miejscowość Stare Okniny, położona w południowej części gminy Wiśniew, liczy ponad 280 mieszkańców.
Radną Rady Gminy i członkiem Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych  oraz Komisji Rewizyjnej z tej miejscowości jest pani Janina Misiak.
Sołtysem sołectwa Stare Okniny jest Pan Wiesław Okniński. Do Rady Sołeckiej należą Szczepan Jastrzębski oraz Kazimierz Okniński – również bardzo aktywni członkowie zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej.
W miejscowości działa Koło Gospodyń Wiejskich, któremu przewodniczy Pani Diana Jastrzębska. Koło organizuje, dość sławną już Majówkę Oknińską, która od dwóch lat bawi też humorem. Panie rok rocznie biorąc udział w konkursie kulinarnym „z wisienką w tle” odbywającego się podczas Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”, często stawały na podium zdobywając: w roku 2008 - III miejsce, w 2009 i 2010 – II oraz 2012 r. miejsce I.
W konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” KGW Stare Okniny zajęły w 2007 r. II miejsce oraz III miejsce w 2013 r.


Koło Gospodyń Wiejskich w Śmiarach


Miejscowość Śmiary położona jest w zachodniej części gminy Wiśniew. Jest jedną z sześciu wsi, które stanowiły zaścianek Jastrzębie. Liczy około 200 mieszkańców.
W miejscowości funkcjonuje Zespół Oświatowy, którego dyrektorem jest pani Anna Dziedzina. Śmiary to również siedziba Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Rodziny, której proboszczem jest ks. Sławomir Groszek.
Tutaj mieszka Tadeusz Dąbrowski – Radny Rady Gminy Wiśniew, Przewodniczący Komisji ds. Gospodarczych, Finansów, Budżetu, Planowania i Rolnictwa oraz członek Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej.
Sołtysem miejscowości Śmiary jest pan Adam Biernacki, a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: Pani Anna Krasuska oraz pan Jan Ługowski.
We wsi działa Ochotnicza Straż Pożarna, której prezesem jest pan Tadeusz Dąbrowski oraz Koło Gospodyń Wiejskich, którego przewodniczącą jest pani Anna Krasuska. Panie z KGW oraz druhowie z OSP biorą czynny udział w życiu społecznym gminy. Od założenia Koła, czyli prawie przez dwa i pół roku organizują imprezy takie jak „Dzień ojca” i  „Dzień jesieni” W roku 2011 panie zdobyły I miejsce w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”.


Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Wiśniewskiej


Miejscowość Wólka Wiśniewska leży w północnej części gminy Wiśniew i liczy ok. 240 mieszkańców.
Stąd pochodzi Radna Rady Gminy – Pani Aneta Pszkit – członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych  oraz Komisji Rewizyjnej.
Sołtysem miejscowości jest Pan Paweł Strzemieczny. Do Rady Sołeckiej należy pani Helena Przesmycka oraz pan Leszek Jastrzębski. Sołectwo posiada swoją stronę internetową www.wolkawisniewska.cba.pl.
W miejscowości działa KGW, której przewodniczącą jest Pani Monika Ciołek. Z inicjatywy koła organizowane są w świetlicy zajęcia dla dzieci, których zadaniem jest integracja społeczna oraz motywacja do pracy twórczej rozwijająca umiejętności młodych umysłów.
Jedną z Pań zaszczycił szczególny tytuł „Kobiety Roku”. Pani Aneta Pszkit za swoje zasługi zdobyła w 2012 roku II miejsce, rok wcześniej będąc nominowaną do tego tytułu.
Panie biorąc udział w imprezach cyklicznych organizowanych w gminie Wiśniew zdobywają liczne nagrody:
- Podczas przeglądu grup kabaretowych swoim skeczem zdobyły III miejsce podczas „Majówki Konińskiej z humorem”,
- W konkursie na potrawę „z wisienką w tle”, który odbywa się podczas Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem”, w roku 2009 zdobyły I miejsce, w 2011 roku miejsce II. W tegorocznym konkursie ponownie stanęły na najwyższym podium zdobywając I miejsce.
- W konkursie na potrawę wigilijną wraz z wystrojem stoiska, który odbył się podczas II Jarmarku Bożonarodzeniowego w 2012 r., panie zdobyły pierwsze miejsce.
- W konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”  w roku 2011 zdobyły III miejsce.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Mroczkach


Miejscowość Mroczki położona jest zachodniej części gminy Wiśniew. Mroczki są jedną z wsi tzw. zaścianka „Jastrzębie” o typowo szlacheckim charakterze. Liczy ok. 240 mieszkańców.
W Mroczkach mieszka Pan Andrzej Okniński – Radny Rady Gminy Wiśniew, członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych  oraz Komisji Rewizyjnej Sołtysem miejscowości Mroczki jest Pan Roman Krasuski. W radzie Sołeckiej zasiadają panowie Antoni Wysokiński i Ignacy Jastrzębski. Sołectwo prowadzi swoją stronę internetową www.mroczki.com.pl na której można znaleźć bieżące nowinki i ogłoszenia dotyczące miejscowości jak i informacji z gminy.
Przewodniczącą KGW jest Pani Agnieszka Krasuska. Panie współpracując z GOK w Wiśniewie  przez 3 lata wspomagały kulinarnie organizację biwaku dla dzieci. Wyposażyły świetlicę w Mroczkach w niezbędną zastawę do organizacji różnego typu uroczystości.
Imprezą cykliczną organizowaną z inicjatywy Koła Gospodyń jest Święto „Ziemniaka i Kukurydzy”. Dość dużym przedsięwzięciem sołectwa i zarazem bardzo popularnym w gminie są organizowane od wiosny do jesieni rajdy rowerowe. Panie bardzo chętnie biorą również udział w konkursach organizowanych w gminie. W roku 2009 zdobyły III miejsce w konkursie kulinarnym za potrawę „z wisienką w tle”, natomiast w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” w roku 2009 zajęły I miejsce.

 

Stowarzyszenie „Mazowieckie Wisienki”


Pani Anna Montewka, która reprezentuje co roku Wiśniew w konkursie „Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy” pięciokrotnie zdobywała nagrodę. W roku 2007 – III miejsce, w 2008 – I miejsce, w roku 2009 miejsce III i w 2011 roku II miejsce oraz w 2013 r. I miejsce.
Pani Ania zajmuje się także rękodziełem ludowym. Swoje prace prezentowała na licznych imprezach targowych i jarmarkach w Polsce. Prowadziła również zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Jest członkinią Zespołu Ludowego „Wiśniewiacy”.

 

Koło Gospodyń Wiejskich„Twórcze Kobiety” w Tworkach


Miejscowość Tworki położona jest w południowej części gminy. Historia miejscowości nierozerwalnie związana jest z historią obszaru zwanego Jastrzębie, w którego skład wchodzą: Łupiny, Śmiary, Mroczki, Pluty i Daćbogi. Liczy ok. 220 mieszkańców.
Sołtysem miejscowości jest Pan Zenon Jastrzębski. Do Rady Sołeckiej należy pan Zbigniew Gałach.
W miejscowości działa bardzo prężnie KGW „Twórcze Kobiety”, któremu przewodniczy Pani Katarzyna Wielgórska. Panie mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami na tle działalności lokalnej. Między innymi z inicjatywy Twórczych Kobiet do skutku doszedł remont świetlicy, który teraz swoim wystrojem zachęca do organizacji imprez oraz spotkań integracyjnych mieszkańców.
W tym roku po raz drugi, wraz z druhami OSP Tworki Panie zorganizowany Festyn Rodzinny. Koło Gospodyń przyczyniło się także do powstania grupy Wokalno-Teatralnej „Talencik”. Biorąc czynny udział w konkursach organizowanych przez gminę zdobywają miejsca na podium:
- W konkursie kulinarnym na potrawę „z wisienką w tle” organizowanym podczas Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem” w roku ubiegłym zdobyły III miejsce, natomiast w tegorocznym konkursie miejsce II.
- W konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” w 2012 roku panie zdobyły I miejsce i II miejsce w 2013 r.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w  Radomyśli


Miejscowość Radomyśl położona w południowo - wschodniej części gminy Wiśniew. Liczy ok. 470 osób.
Radomyśl jest siedzibą parafii. Znajduje się tu kościół pw. Św. Andrzeja z Awelinu, który ujęty jest w ewidencji zabytków. Proboszczem parafii jest ks. Mieczysław Pociejuk..
W Radomyśli jest również Zespół Oświatowy, którego dyrektorem jest pani Beata Wiszniewska.
Stąd pochodzą i tutaj mieszkają: Pan Józef Stanisław Orzyłowski - przewodniczący Rady Gminy Wiśniew oraz Pan Antoni Wiszniewski – Radny Rady Gminy Wiśniew, Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz członek Komisji ds. Gospodarczych, Finansów, Budżetu, Planowania i Rolnictwa.
Sołtysem miejscowości jest Pan Krzysztof Jastrzębski. Do Rady Sołeckiej należą Stanisław Radomyski i Mieczysław Pogonowski – również członkowie bardzo prężnej Ochotniczej Straży Pożarnej, której prezesem jest druh Artur Remiszewski.
Przewodniczącą KGW jest Pani Dorota Borkowska. Panie współpracując z Kołem Gospodyń Wiejskich w Zabłociu czynnie uczestniczą i udzielają się w życiu lokalnym organizując imprezy. Wielokrotnie występowały także na uroczystościach jako grupa taneczna, wykonując „kankana z przymrużeniem oka”. Ze swoim repertuarem tanecznym dotarły także do Ulanowa. Produkty ich rękodzieła wystawiane były na wielu konkursach. Jednym z nich były uroczystości w Cegłowie na Święcie Sójki Mazowieckiej.
W 2009 roku Panie reprezentowały naszą gminę na Wojewódzkim Święcie Plonów w Siedlcach. Podczas Festiwalu Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem” w konkursie na potrawę „z wisienką w tle ”w roku 2011 zdobyły I miejsce. W konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” Koło Gospodyń Wiejskich w Radomyśli zajęło w roku w 2007 – I miejsce, w 2009 roku – II miejsce a w roku 2010 I i II miejsce.
Tutaj działa również zespół wokalny – „Klub Seniora w Radomyśli”, który reprezentuje gminę Wiśniew nie tylko w Polsce ale i zagranicą: m.in. na Słowacji i w Czechach.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zabłociu


Miejscowość Zabłocie tworzy z miejscowością Radomyśl jeden zwarty kompleks wiejski ze wspólnymi obiektami użyteczności publicznej - w południowo – wschodniej części gminy. Zabłocie liczy 186 mieszkańców.
Sołtysem miejscowości jest pani Elżbieta Wysokińska a w skład Rady Sołeckiej wchodzą: pan Adam Jankowski oraz Marek Koryciński.
We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich, które jak już wcześniej wspomnieliśmy, działa wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Radomyśli - jednakże w konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” panie wystawiają swoje prace oddzielnie uzyskują liczne wyróżnienia.

 

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty