Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Sesja MRGW

III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew

I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew przeszła do historii. W piątek 29 września br. w Urzędzie Gminy odbyła się ostatnia sesja młodych radnych, którzy przez niecały rok mieli okazję aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności Gminy Wiśniew.

Zgodnie z przyjętym planem pracy w trakcie kadencji młodzi radni mieli za zadanie m.in. uczestniczyć w wybranych sesjach Rady Gminy Wiśniew, współpracować ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Kultury, a także z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniewie i Caritas.

W trakcie kadencji członkowie MRGW na zaproszenie Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego gościli w gmachu Sejmu RP.

Obrady otworzyła Aleksandra Kryszczuk – Przewodnicząca MRGW, która po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości złożyła sprawozdanie z działalności MRGW oraz podziękowała swoim koleżankom i kolegom oraz władzom gminy za dobrą współpracę.

Następnie skierowane do młodzieży podziękowania za działalność na rzecz lokalnej społeczności, złożył Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy Wiśniew: - Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za tą pierwszą kadencję. Mimo, ze była krótka to byłą tez trudna ponieważ jesteście w tym pierwsi. Zarówno Wy jak i my nie mamy doświadczenia w prowadzeniu Młodzieżowej Rady, w tym jak Rada powinna działać. Razem uczyliśmy się tej nowej formy samorządu lokalnego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za pracę, za to, że podjęliście to wyzwanie oraz gratuluję tym, którzy po raz kolejny startowali w wyborach samorządowych do kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady.

Głos zabrał również Hubert Pasiak prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, który szczerze gratulował naszej młodzieży: - Słyszę, że jest świetna robota. Jak widzę organizacje, które się rozwijają to jest tak, że pierwszy etap jest najtrudniejszy i Wy zrobiliście świetną robotę dla młodzieży- grupy, którą reprezentujecie ponieważ następni będą mieli o wiele łatwiej. Uważam, że to  jest świetna szkoła demokracji. Członkom Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew pierwszej kadencji, władzom gminy oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do jej powstania składam serdeczne gratulacje oraz życzenia wielu owoców z Państwa dzieła.

Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew została powołana 26 stycznia 2017 r. na  XXVI sesji Rady Gminy Wiśniew. Wybory na pierwszą kadencję MRG odbyły się 17 marca 2017 r. w zespołach oświatowych z terenu gminy Wiśniew oraz w szkole w Borkach-Kosach, dla uczniów z naszej gminy uczących się w tej placówce. Kandydatami do rady mogły być osoby w wieku od 13 do 16 lat oraz absolwenci do 18-stego roku życia.

Skład Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew I kadencji przedstawiał się następująco:

 1. Bartosz Chromiński (ZO Śmiary),
 2. Paulina Izdebska (ZO Śmiary),
 3. Kacper Jadczak (ZO Wiśniew),
 4. Kacper Jastrzębski (ZO Radomyśl),
 5. Piotr Kędzierski (ZO Radomyśl),
 6. Angelika Kłopotowska (ZO Radomyśl),
 7. Aleksandra Kryszczuk (ZO Wiśniew),
 8. Kacper Księżopolski (ZS w Borki-Kosy),
 9. Kinga Ostrowska (ZO Wiśniew),
 10. Julia Pawlik (ZO Wiśniew),
 11. Emilia Protasiuk (ZS Borki-Kosy),
 12. Karolina Radzikowska (ZO Śmiary),
 13. Kamil Woźniak (ZO Wiśniew),
 14. Karolina Wróbel (ZO Wiśniew),
 15. Łucja Marta Złoch (ZS Borki-Kosy).

Skład Prezydium:

 • Aleksandra Kryszczuk (ZO Wiśniew) – Przewodnicząca,
 • Kacper Jadczak (ZO Wiśniew) – Wiceprzewodniczący,
 • Kacper Księżopolski (ZS Borki-Kosy) – Sekretarz,

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Julia Pawlik (ZO Wiśniew) – Przewodnicząca,
 • Emilia Protasiuk (ZS Borki-Kosy) – Członek,
 • Paulina Izdebska (ZO Śmiary) – Członek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim młodym radnym, za minioną kadencję. Życzymy im licznych sukcesów oraz wytrwałości w podejmowaniu nowych inicjatyw dla dobra społeczności lokalnej.

II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew

Po raz drugi w tej kadencji obradowała Młodzieżowa Rada Gminy Wiśniew. Głównym punktem obrad było przyjęcie Planu Pracy na pierwszą kadencję. Sesja odbyła się 22 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew.

Obrady otworzyła Aleksandra Kryszczuk, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy, która po powitaniu przybyłych gości poinformowała zebranych o swoich działaniach w okresie międzysesyjnym.

W dalszej części posiedzenia młodzi radni dyskutowali nad planem pracy na najbliższe miesiące. Podjęto decyzję, o udziale w wybranych sesjach Rady Gminy Wiśniew oraz współpracy ze szkołami z terenu gmin Wiśniew i Zbuczyn i Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Radni zaproponowali również, aby zorganizować konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew.

Ponadto ustalono, że we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniewie i Caritas, zostaną przeprowadzone akcje charytatywne mające na celu pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc dzieciom niepełnosprawnym, a także pomoc osobom starszym i samotnym.

Efektem dyskusji nad przyszłymi działaniami była także zgoda Rady na podjęcie działań w zakresie opieki i adopcji bezpańskich zwierząt.

W trakcie sesji radni wysłuchali również informacji na temat nowej reformy oświatowej na terenie gminy Wiśniew, którą przekazała Bożena Wyrębek, kierownik referatu oświaty, Urzędu Gminy Wiśniew.

Po zakończeniu sesji Krzysztof Kryszczuk, wójt gminy Wiśniew oprowadził młodych samorządowców po urzędzie gminy, zapoznając ich z działalnością poszczególnych referatów.

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew pierwszej kadencji odbyła się w piątek 31 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew.

Zgodnie ze statutem, obrady otworzyła najstarsza radna Łucja Marta Złoch, absolwentka Zespołu Szkół w Borkach-Kosach. Następnie Krzysztof Kryszczuk wójt gminy wręczył radnym zaświadczenia o ich wyborze, po czym odbyło się uroczyste ślubowanie.

W dalszej części posiedzenia młodzi samorządowcy wybrali spośród siebie Prezydium oraz Komisję Rewizyjną.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty