Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Rozpoznania cenowe

Gmina Wiśniew zaprasza do składania ofert o wartości zamówienia nieprzekracającej równowartości kwoty 30 000 euro w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020"

Gmina Wiśniew zaprasza do składania ofert na: wykonanie operatu szacunkowego wyceny stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniew

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Wiśniew

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty