Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Publikacje

Radomyśl – historia i współczesność

Przedmiotem publikacji jest ukazanie historii miejscowości Radomyśl oraz współczesności tego regionu. Autorki przedstawiły w niej postaci zasłużone dla wsi, parafii i szkoły w latach 1418-2018.

Broszura w formacie pdf:
"Radomyśl – historia i współczesność"

Przewodnik po gminie Wiśniew

Publikacja przygotowana i wydana w ramach realizacji zadania publicznego gminy Wiśniew w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Przewodnik Gminy Wiśniew", zleconego Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu RAZEM z siedzibą w Wiśniewie.

W tym przewodniku znajdziecie Państwo wiele cennych informacji na temat gminy, jej historii, ciekawych miejsc i możliwości spędzenia wolnego czasu; pasjonatów, artystów i mieszkańców, którzy każdego dnia przyczyniają się do tego, aby gmina Wiśniew była przyjaznym miejscem nie tylko dla jej mieszkańców, ale także dla odwiedzających nasze malownicze tereny.

Przewodnik w formacie pdf:
Przewodnik po gminie Wiśniew

 

WIŚNIEW miejscowość - gmina 1418-2013

Publikacja przygotowana i wydana w ramach realizacji zadania publicznego gminy Wiśniew w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Opracowanie i wydanie publikacji o historii miejscowości Wiśniew i gminy Wiśniew”.

W książce znalazły się dwa wykłady: Dawniejsze dzieje Wiśniewa 1418-1918 - autorstwa doktora Ryszarda Pachecka oraz Wiśniew jako siedziba gminy w latach 1656-2013. Próba zarysu doktora Wiesława Charczuka.

Promocja książki miała miejsce 15 czerwca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie. Zachęcamy do przeczytania wersji elektronicznej opracowania. Udostępniona została na naszej stronie internetowej na prawej belce, po kliknięciu w zdjęcie okładki. Zachęcamy do lektury:

Broszura w formacie PDF:
WIŚNIEW miejscowość - gmina 1418-2013

 

MAZOWIECKIE. 30 lat samorządności. 20 lat województwa.

Niniejsza publikacja wydawnictwa NEGATYW powstała w ramach projektu „Polska multimedialna. Inteligentny rozwój regionów”.  

Jak mówi Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przez ostatnie 20 lat na Mazowszu zaszły wielkie zmiany historyczne, gospodarcze i społeczne. Zapisy reformy samorządowej powołały samorządy powiatowe i województw dając tym samym wspólnotom i obywatelom możliwość decydowania i współtworzenia swojego otoczenia. To właśnie mieszkańcy najlepiej znają potrzeby i potencjał „małych ojczyzn” i mocno angażują się w przedsięwzięcia, które dotyczą ich bezpośrednio i na które mają realny wpływ. Już nie tylko aglomeracje, ale także wsie i małe miasteczka zaczęły się rozwijać. Rozpoczął się czas wielkich inwestycji – budowy dróg, szpitali, szkół, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, boisk czy hal sportowych. A co za tym idzie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. Inicjatywa „Polska multimedialna. Inteligentny rozwój regionów” ma na celu przybliżyć mieszkańcom Polski działania samorządów terytorialnych województw, powiatów i gmin. Książka „MAZOWIECKIE. 30 lat samorządności. 20 lat województwa.” prezentuje sylwetki gmin i miejscowości według podziału na powiaty, zawiera także rzetelną bazę informacyjną i kontaktową do urzędów gmin i starostw w całym województwie.

Tu link do całej publikacji:
MAZOWIECKIE. 30 lat samorządności. 20 lat województwa.

Tu strona o Wiśniewie:
Gmina Wiśniew
 

Rozważania na temat pochodzenia nazwiska Pachecka

Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z broszurą pt.: „Rozważania na temat pochodzenia nazwiska Pachecka” autorstwa Pana dr Ryszarda Pachecka i Pani Bożeny Cwetsch.

Autorzy przedstawiają w niej genezę pochodzenia nazwiska Pachecka sięgając w dokumenty archiwalne pochodzące aż z XVII w. Spotkanie z autorami ww. pozycji odbyło się 31 maja 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

Poniżej zamieszczamy broszurę w formacie pdf:
Rozważania na temat pochodzenia nazwiska Pachecka

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty