Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

kalendarz imprez roboczy

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Drukuj
1 2 3

Komisja Rewizyjna odbędzie posiedzenie
25 września 2020 r. (piątek) o godz. 14:30

w sali Urzędu Gminy Wiśniew zgodnie z planem pracy.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Kontrola systemu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników oświaty
w placówkach oświatowych Gminy Wiśniew.
2. Kontrola sposobu wykorzystywania funduszu sołeckiego za 2019 rok.
3. Sprawy bieżące.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty