Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Oferty pracy w Urzędzie

Poszukiwany gminny animator sportu

Wójt Gminy Wiśniew poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR SPORTU na obiekcie sportowym „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Oświatowym w Wiśniewie. Praca na umowę zlecenie w łącznym wymiarze 112 godzin miesięcznie (w tym: umowa z Urzędem Gminy – 56 godzin oraz Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym – 56 godzin). Szczegółowych informacji udziela kierownik referatu oświaty - nr tel. 25 641 73 13 w. 113.

Wymagania niezbędne to:

 • ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • dobry stan zdrowia,
 • niekaralność,
 • nieposzlakowana opina,
 • ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub zbliżonych kierunkach np. turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, mile widziane ukończone specjalistyczne kursy instruktorskie w dyscyplinach sportowych,
 • mile widziane jest doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizacja zajęć sportowych na obiekcie sportowym,
 • organizacja imprez, turniejów,
 • nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z obiektu,
 • przygotowywanie okresowych informacji z działań realizowanych na obiekcie,
 • dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
 • dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
 • przestrzeganie i stosowanie regulaminu korzystania z kompleksu boisk,
 • popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,
 • włączanie innych instytucji i organizacji działających na terenie gminy do realizacji idei związanych z propagowaniem zdrowego trybu życia przez zainteresowanie sportem,

Informacje i zgłoszenia:

Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, kierownik referatu oświaty, nr tel. 25 641 73 13 w. 113.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty