Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

GOSTCHORZ

Sołtys, Przewodniczący Rady Sołeckiej:
- Gorzkowska Jolanta

Rada Sołecka:
- Irena Jukowska
- Pastor Michał
 
Liczba mieszkańców: 179 osób (na dzień 31.12.2019r.)
 
Położenie wsi
Miejscowość Gostchorz jest położona w południowej części gminy Wiśniew w powiecie Siedleckim, we wschodniej części Województwa Mazowieckiego. Miejscowość leży 16 km od Siedlec w kierunku południowo-zachodnim. Administracyjnie należą do powiatu ziemskiego siedleckiego. Łączny obszar zajmuje powierzchnię 458 ha co stanowi 3,6% powierzchni Gminy.
Gmina graniczy również z Łukowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty