Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Dane Adresowe

Urząd Gminy Wiśniew
ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
tel. 25 641 73 13
25 641 73 23
fax. 25 740 55 62

Gmina Wiśniew
ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
NIP 821-24-06-047

Kontakt i położenie

Urząd Gminy Wiśniew 
czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 16:00.

Uwaga!
W każdy ostatni wtorek miesiąca,
tj. 26.01, 23.02, 30.03, 27.04, 25.05, 29.06,
27.07, 31.08, 28.09, 26.10, 30.11 oraz 21.12

Urząd Gminy Wiśniew czynny jest dla interesantów
w godz.: od 8:00 do 15:00.

 

Nasz adres:
Urząd Gminy Wiśniew
ul. Siedlecka 13,
08-112 Wiśniew

sekretariat: 25 641-73-13, 25 641-73-23
fax: 25 740-55-62
e-mail: ug@wisniew.pl

Numer konta bankowego:
MBS w Zbuczynie O/Wiśniew
50 9198 0003 0100 1007 2001 0023  (podany numer konta nie dotyczy wpłat śmieciowych, każdy mieszkaniec ma własny indywidualny numer konta do regulowania opłat za odpady)


 NUMERY WEWNĘTRZNE:

 • 101 - Sekretariat
 • 119 - Gospodarka Komunalna
 • 127 - Zamówienia Publiczne
 • 106 - GOPS (świadczenia rodzinne)
 • 107 - Urząd Stanu Cywilnego
 • 123 - Podatki
 • 121 - GOPS (kierownik)
 • 128 - Referat Rozwoju i Inwestycji
 • 113 - Oświata
 • 114 - Ewidencja Działalności Gospodarczej
 • 129 - Promocja

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gmina Wiśniew
ul. Siedlecka 13,
08-112 Wiśniew
tel. 25 641-73-13, 641-73-23

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty