Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi gminnej Łupiny – Mroczki

W sierpniu 2020 r. oddano do użytku kolejną inwestycję drogową pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 361109W Łupiny – Mroczki od km 0+300,00 do km 1+100,00”. Zadanie zostało dofinansowane, zgodnie z umową podpisaną 1 lipca 2020 r. pomiędzy Wojewodą – Konstantym Radziwiłem, a Gminą Wiśniew, reprezentowaną przez Wójta Gminy Wiśniew – Krzysztofa Kryszczuka, w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 189 588,63 zł, całkowita wartość zadania wyniosła 291 674,82 zł. Przebudowa przedmiotowej drogi objęła wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na długości 800 m, szerokości 5,5 m, wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 1 m.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty