Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Nadleśnictwo

Dyżury Nadleśnictwa

Lasy Nadzorowane Wiśniew

Podleśniczy
Stanisława Gomółka
tel. 692 419 691

Leśnictwo Stok Wiśniewski
Mirosław Paszkowski
tel. 25 643-51-86, 606 765 378
Lipniak 36m.1
08-112 Wiśniew

Nadleśnictwo Siedlce
ul. Kazimierzowska 9
08-110 Siedlce
tel. 25 632 84 31, fax 25 632 59 57
siedlce@warszawa.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo informuje

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych. Nadleśnictwu Siedlce nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa powierzyły następujące jednostki samorządowe: Starostwo Siedlce (gminy: Kotuń, Mordy, Korczew, Siedlce, Wiśniew, Domanice, Suchożebry, Mokobody, Paprotnia, Przesmyki, Wodynie, Zbuczyn), Starostwo Węgrów (gminy: Grębków i Wierzbno) oraz Miasto Siedlce. Łączna powierzchnia lasów objętych nadzorem w roku 2020 wynosi 26 324 ha.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty