Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Znani Wiśniewiacy

Ksiądz Lucjan Pawlik (21.12.1913 - 11.04.2007)

Drukuj
1 2 3
Ksiądz Lucjan Pawlik (21.12.1913 – 11.04.2007)

Ksiądz Lucjan Pawlik urodził się 21 grudnia 1913 roku w Wólce Wiśniewskiej, gmina Wiśniew. Tu spędził dzieciństwo i lata szkoły podstawowej. Następnie został przyjęty do juwenatu prowadzonego przez księży marianów w Skórcu. Później odbył nowicjat w Raśnie pod kierunkiem ks. Aleksandra Bołtucia. 15 sierpnia 1930 r. złożył pierwszą profesję zakonną i w sześć lat później – wieczystą.

Ksiądz Pawlik uczęszczał do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Pobierał nauki również na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie oraz Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie. Ksiądz Lucjan Pawlik w czerwcu 1941 r. rozpoczął pracę w parafii w Mariampolu. Następnie pomagał w parafiach w Kalwarii Żmudzkiej, w miejscowości Opsa, w Drui. 15 kwietnia 1944 r. w kaplicy biskupiej w Kownie przyjął święcenia kapłańskie z rak arcybiskupa Mieczysława Rejnisa. Mszę św. prymicyjną odprawił w Mariampolu.

Pracę duszpasterską rozpoczął w Drui, następnie służył w Idołcie i ponownie w Drui. W październiku 1950 r. na skutek prześladowań duchowieństwa sowieci aresztowali księdza Lucjana. Został osadzony najpierw w więzieniu w Miorach, potem w Połocku. Tam skazano go na karę śmierci, którą zamieniono na karę 25 lat pracy w łagrach. Karę odbywał w łagrze w Czojbalsie, Kumzasie, Tarbasie, Nagazku, Myskach i Miezdureczyńsku. Po około sześciu latach ciężkiej pracy zwrócono mu wszelkie prawa i pozwolono powrócić do Drui. Tam w jednym z pokoi domu, w którym mieszkał, urządził kaplicę.

Od 1957 roku służył jako proboszcz w Zadorożu. Mieszkał tam do chwili śmierci – 11 kwietnia 2007 roku. Pogrzeb odbył się 14 kwietnia 2007 roku w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy w Drui na Białorusi.


Więcej o księdzu Lucjanie Pawliku na stronach:
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty