Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Wydarzenia

Walne Zebrania Sprawozdawcze OSP

Drukuj
1 2 3

Jak co roku w miesiącach styczniu i lutym w Ochotniczych Strażach Pożarnych odbywają się zebrania sprawozdawcze.
Poszczególne jednostki OSP  składają sprawozdania ze swojej  działalności za miniony rok oraz przedstawiają plany działania na rok bieżący. Sprawozdania te dotyczą również wykonanych i planowanych zadań finansowych. Podawane są informacje dotyczące ilości odbytych wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych, stany organizacyjne w OSP, organizowane szkolenia, ćwiczenia oraz zbiórki.

Harmonogram Walnych Zebrań Sprawozdawczo - Wyborczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu Gminy Wiśniew w 2019 r.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty