Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Wybory z lat wcześniejszych

WYBORY SAMORZĄDOWE W NASZEJ GMINIE

Drukuj
1 2 3
W niedzielę, 21 listopada br., odbyły się w Polsce wybory samorządowe. Wybrane przez nas osoby pełnić będą władzę podczas VI kadencji, w latach 2010 – 2014. W naszej gminie wybraliśmy wójta oraz 15 radnych w pierwszej turze.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła 4469 osób, z czego 2569 osób udało się do urn wyborczych, zatem frekwencja w gminie wynosiła 57,48 %.

Największą frekwencję wyborczą odnotowała Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Wiśniewie. Na głosowanie przyszło 891 spośród 1449 osób uprawnionych do głosowania, co stanowi 61,49 % wyborców z tego obwodu.

Frekwencja w innych obwodach wynosiła:
– 59,61% – obwód głosowania nr 5 z siedzibą w Radomyśli,
– 59,35% – obwód głosowania nr 3 z siedzibą w Borkach – Paduchach,
– 58,96% – obwód głosowania nr 6 z siedzibą w Śmiarach,
– 46,69% – obwód głosowania nr 2 z siedzibą w Borkach – Kosiorkach,
– 45,40% – obwód głosowania nr 1 z siedzibą w Myrsze.

Spośród 4 kandydatów na wójta naszej gminy wybraliśmy Krzysztofa Kryszczuka. Zaufaniem obdarzyło go 1323 wyborców z terenu całej gminy, co stanowi 52,17% oddanych głosów

Pozostali kandydaci zdobyli:
– Tadeusz Zegardło – 599 głosów (23,62%),
– Małgorzata Borkowska – 499 głosów (19,68%),
– Stanisław Kanicki – 115 głosów (4,53%).

Wyniki zostały przedstawione na poniższym wykresie:

W niedzielę, oprócz władzy wykonawczej, wybraliśmy również władzę uchwałodawczą – radnych gminy.
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali radnymi:
Beata Ługowska –  okręg Myrcha, Wólka Wołyniecka, Stok Wisniewski;
Aneta Pszkit – okręg  Wólka Wiśniewska, Lipnik;
Janusz Stanisław Grzegrzółka – okręg  Borki – Kosiorki, Mościbrody, Mościbrody Kolonia;
Wiesław Borkowski – okręg  Borki – Sołdy, Helenów;
Krystyna Złoch – okręg  Borki – Paduchy;
Tomasz Dąbrowski – okręg  Wiśniew;
Beata Krystyna Pasztor – okręg  Wiśniew;
Grzegorz Jurzyk – okręg  Wisniew – Kolonia, Ciosny;
Paweł Piotr Ksionek – okręg  Gostchorz, Kaczory, Tworki;
Józef Stanisław Orzyłowski – okręg  Radomyśl, Zabłocie, Okniny – Podzdrój;
Antoni Marian Wiszniewski – okręg  Radomyśl, Zabłocie, Okniny – Podzdrój;
Janina Misiak – okręg  Stare Okniny, Nowe Okniny;
Tadeusz Dąbrowski – okręg  Pluty, Śmiary;
Andrzej Okniński – okręg  Daćbogi, Mroczki;
Waldemar Jasiński – okręg  Łupiny.

Wszystkim wybranym gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBORY PARLAMENTARNE 2005

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty