Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

USC

Nowy dowód osobisty – ważne informacje.

Drukuj
1 2 3

W związku z pojawiającymi się wśród mieszkańców gminy wątpliwościami dotyczącymi wyrobienia nowego dowodu osobistego, poniżej przedstawiamy istotne informacje dotyczące tego tematu.

Od 1 marca 2015 r. obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych. W dokumencie pojawiło się szereg nowych zabezpieczeń, m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Istotną zmianą jest brak adresu zameldowania. Dzięki temu, przy zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu. W nowym dowodzie nie znajdziemy również informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Kolejną ważną zmianą, która sprawia naszym petentom najwięcej problemu jest nowy wzór fotografii. Informujemy, że fotografia, która od 1 marca br. wykorzystywana jest w dowodzie osobistym jest taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach. Dotychczasowe zdjęcia przedstawiające tzw. lewy profil, nie mogą być wykorzystane do wyrobienia nowego dowodu. Ponadto zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód można złożyć w dowolnej gminie. Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

Tak jak do tej pory, dowód osobisty otrzymamy nieodpłatnie.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie: https://msw.gov.pl/

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty