Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Unia Europejska

Więcej laptopów dla szkół

Drukuj
1 2 3

16 czerwca Gmina Wiśniew złożyła wniosek o dofinansowanie 21 zestawów komputerów przenośnych (laptopy) wraz z niezbędnym oprogramowaniem do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli z terenu naszej gminy. Dofinansowanie do zakupu komputerów 73.374,00 zł.

Już 18 czerwca została opublikowana lista rankingowa wraz z informacją, iż Gmina Wiśniew otrzymała 100 % dofinansowania, to jest całą wnioskowaną kwotę 73.374,00 zł. Laptopy zostaną zakupione i przekazane uczniom i nauczycielom ze szkół w Wiśniewie, Śmiarach i Radomyśli.

Dofinansowanie było możliwe dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, poddziałanie „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła+.

Są to kolejne środki, jakie Gmina Wiśniew pozyskała na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli z naszego regionu. W kwietniu br. pozyskano środki w wysokości blisko 60.000 zł z projektu Zdalna Szkoła, za które zakupiono 30 laptopów wraz z oprogramowaniem. Zespół Oświatowy w Wiśniewie otrzymał 15 laptopów, 6 urządzeń trafiło do Szkoły Podstawowej w Śmiarach a 9 kolejnych do Szkoły Podstawowej w Radomyśli. Urządzenia służyły uczniom i nauczycielom do zdalnych lekcji.

Po powrocie do normalnej nauki w placówkach szkolnych laptopy zakupione w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+  będą do dyspozycji uczniów w pracowniach szkolnych.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty