Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Unia Europejska

Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu

Drukuj
1 2 3

Gmina Wiśniew w maju br. podpisała umowę z firmą Środowisko i Innowacje Sp. z o. o. z Warszawy na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Wiśniew w 2019 r.”.
W ramach zadania zutylizowanych zostanie ponad 190 ton płyt azbestowo-cementowych z 63 posesji znajdujących się na terenie naszej gminy. Prace związane z odbiorem i utylizacją potrwają do 15 września 2019 r. Gmina Wiśniew na realizację powyższego zadania pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 21 000 zł.

Jednocześnie przypominamy, iż w sposób ciągły trwają zapisy osób, które chcą zgłosić eternit do utylizacji w przyszłym roku. Zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Gminy do pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty