Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Unia Europejska

Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu

Drukuj
1 2 3

Gmina Wiśniew w lipcu br. podpisała umowę z firmą PHUP „EURO-GAZ” Sp. j. ze Zgórska na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Wiśniew w 2018 r.”. W ramach zadania zutylizowanych zostanie ponad 101 ton płyt azbestowo-cementowych z 37 posesji znajdujących się na terenie naszej gminy. Prace związane z odbiorem i utylizacją potrwają do 30 września 2018 r. Gmina Wiśniew na realizację powyższego zadania pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 27.235,13 zł.

Jednocześnie przypominamy, iż w sposób ciągły trwają zapisy osób, które chcą zgłosić eternit do utylizacji w przyszłym roku. Zainteresowanych zapraszamy do Urzędu Gminy do pok. nr 17 w godzinach pracy urzędu.

                                                                                          

ri

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty