Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Unia Europejska

Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew

Drukuj
1 2 3
Zdjęcie budynku Urzędu Gminy Wiśniew po termomodernizacji

W roku 2015 Gmina Wiśniew zleciła w ramach konkursu firmie z Gdańska opracowanie projektu budowlanego „Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Urzędu Gminy Wiśniew”. Biuro projektowe opracowało projekt zakładający remont budynku i terenu przyległe-go. Z uwagi na obszerność prac budowlanych inwestycję podzielono na trzy etapy: pierwszy obejmujący prace na zewnątrz budynku związane z wykonaniem ocieplenia ścian i fundamentów, przebudową dachu, wymianą okien na drugim piętrze. W celu lepszej dostępności dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych przy budynku  urzędu  zaprojektowano  windę  zewnętrzną.  Drugi etap dotyczył prac wykonywanych wewnątrz budynku, czyli: remont pomieszczeń w budynku na II piętrze, wy-miana centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, wymiana instalacji elektrycznej, przebudowa systemów wentylacji i innych prac budowlanych towarzyszących. Z  kolei  trzeci  etap  przewidywał  prace  budowlane na pozostałych poziomach. W obiekcie zainstalowano automatykę pogodową i systemy sterowania temperaturą ogrzewania. Poza tym w całym budynku wymieniono oświetlenie na energooszczędne i zamontowano na dachu ogniwa fotowoltaiczne. Obiekt po przebudowie jest przystosowany do przebywania osób z niepełnosprawnością. Poprawiły się warunki pracy urzędników Gminy i obsługi interesantów oraz prowadzenia archiwów. W budynku ponadto wydzielono dwa lokale usługowe do wynajęcia na pierwszej kondygnacji oraz na drugim piętrze salę konferencyjną. We wrześniu br. zakończył się ostatni etap (trzeci) prac zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z programu RPMA.04.02.00--IP.01-14-006/15, Oś  Priorytetowa  IV  Przejście  na  gospodarkę  niskoemisyjną, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do tej inwestycji to 1 386 449,37 zł.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty