Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Unia Europejska

Przebudowa drogi gminnej nr 361110W w miejscowości Radomyśl

Drukuj
1 2 3

W grudniu br. oddano do użytku kolejną inwestycję drogową pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 361110W w miejscowości Radomyśl”.

Zadanie zostało dofinansowane zgodnie z umową, podpisaną 8 października 2018 r. pomiędzy Wojewodą – Zdzisławem Sipierą, a Gminą Wiśniew, reprezentowaną przez Wójta Gminy Wiśniew – Krzysztofa Kryszczuka, w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w kwocie 445.854,00 zł, całkowita wartość zadania wyniosła 633.498,46 zł. Procentowy udział dotacji w kosztach zadania wynosi 70,38%.

Przebudowa przedmiotowej drogi objęła wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na długości 583 m, i chodnika usytuowanego przy jezdni o długości 121 m.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty