Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Unia Europejska

Poprawa dostępności komunikacyjnej budynków użyteczności publicznej poprzez budowę ul. Sanitariuszek w Wiśniewie

Drukuj
1 2 3

 

 

 

 

            

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS oraz poprawę jakości życia jego mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wsparcie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej obszaru.

W kwietniu 2017 r Gmina Wiśniew za pośrednictwem  LGD ZS w ramach PROW 2014-2020 złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej budynków użyteczności publicznej poprzez budowę ul. Sanitariuszek w Wiśniewie”.
W styczniu br. zastała podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji, której całkowita wartość objęta wnioskiem wynosi 200 000 zł a wnioskowane dofinansowanie to kwota 127 259 zł. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 191,9 m oraz chodnika, zjazdów i parkingu z kostki brukowej w ciągu przedmiotowej drogi.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty