Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Unia Europejska

Nowe laptopy dla szkół

Drukuj
1 2 3

Gmina Wiśniew pozyskała środki na zakup nowych laptopów dla szkół podstawowych w Wiśniewie, Śmiarach i Radomyśli. Zakup został sfinansowany w ramach projektu „Zdalna Szkoła, jako wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Do placówek trafiło 30 laptopów o łącznej wartości blisko 60 tys. zł. Urządzenia wraz z oprogramowaniem będą służyły uczniom i nauczycielom do zdalnych lekcji, a po powrocie do normalnej nauki będą do dyspozycji uczniów w pracowniach szkolnych.

W związku z epidemią koronawirusa od 25 marca szkoły mają obowiązek realizowania nauki zdalnej. Zajęcia są realizowane zgodnie z podstawą programową według harmonogramu lekcyjnego ustalonego przed zamknięciem szkół. Nauczyciele do prowadzenia zajęć wykorzystują środki komunikacji elektronicznej jak dziennik elektroniczny. Aby skutecznie realizować naukę zdalną Zespół Oświatowy w Wiśniewie otrzymał 15 laptopów, 6 urządzeń trafiło do Szkoły Podstawowej w Śmiarach a 9 kolejnych do Szkoły Podstawowej w Radomyśli.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty