Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Unia Europejska

Multimedialna wiata przystankowa w Wiśniewie

Drukuj
1 2 3

W lutym br. zastała podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. „Multimedialna wiata przystankowa w Wiśniewie”, której całkowita wartość objęta wnioskiem wynosi 50 000 zł a wnioskowane dofinansowanie to kwota 31 815 zł.

Przedmiotowa operacja będzie polegać na wykonaniu ogólnodostępnej, multimedialnej, innowacyjnej wiaty przystankowej, zasilanej energią słoneczną, wykorzystywaną na potrzeby oświetlenia, stacji USB do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych, bezprzewodowego internetu, wbudowanego tabletu pełniącego funkcję promocyjno-informacyjną Gminy Wiśniew, a jednocześnie obszaru LGD Ziemi Siedleckiej. Nowa wiata będzie zlokalizowana w samym centrum Wiśniewa i będzie to pierwsza taka innowacyjna wiata na obszarze działania LGD Ziemi Siedleckiej.

Nowa wiata w Wiśniewie pojawi się już w maju br.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD ZS
oraz poprawę jakości życia jego mieszkańców współfinansowana jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz promocja obszaru LSR, poprzez budowę multimedialnej wiaty przystankowej w miejscowości Wiśniew.
                     
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty