Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Unia Europejska

Dalsze prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew”.

Drukuj
1 2 3

W dniu 7 marca 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą na dalsze prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew”.

Umowę na realizację inwestycji podpisali: wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk przy kontrasygnacie skarbnika gminy Wiśniew Sylwii Paryła oraz Dawid Wasilewski wiceprezes zarządu firmy MAL-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, działającej jako LIDER konsorcjum. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego, wartość prac wg umowy opiewa na wartość 3.009.115,59 zł brutto. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 12 marca br. a prace mają potrwać do 30 sierpnia br.

Roboty będą polegały na kompleksowym wykończeniu pomieszczeń na II piętrze budynku urzędu, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, instalacji telekomunikacyjnej oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy Wiśniew dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w kwocie nieprzekraczającej 1.386.449,37 zł.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty