Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Unia Europejska

Budowa ulicy Sanitariuszek w Wiśniewie

Drukuj
1 2 3

W kwietniu 2017 r Gmina Wiśniew za pośrednictwem  LGD ZS w ramach PROW 2014-2020 złożyła wniosek o dofinansowanie operacji pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej budynków użyteczności publicznej poprzez budowę ul. Sanitariuszek w Wiśniewie”.

W styczniu br. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji, której całkowita wartość objęta wnioskiem wynosi 200 000 zł a wnioskowane dofinansowanie to kwota 127 259 zł. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 191,9 m oraz chodnika, zjazdów i parkingu z kostki brukowej w ciągu przedmiotowej drogi.

 

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty