Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Unia Europejska

BUDOWA ULICY SANITARIUSZEK W WIŚNIEWIE

Drukuj
1 2 3

W czerwcu br. oddano do użytku kolejną inwestycję pn. „Budowa ulicy Sanitariuszek w Wiśniewie”. Projekt zakładał wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 191,9 m oraz chodnika, zjazdów i parkingu z kostki brukowej.

Inwestycja umożliwi połączenie z siecią dróg publicznych obiektów użyteczności publicznej tj. budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia, budynku Urzędu Gminy Wiśniew oraz Kościoła Parafialnego  z ulicą Sanitariuszek. Całkowita wartość robót wyniosła ponad 290 tysięcy zł, z czego dofinansowanie to kwota około 127 tysięcy zł.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

 Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Materiał opracowany przez Referat Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Wiśniew

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty