Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Aktualności

Przyczyny wzrostu opłat za odpady komunalne

W ostatnich miesiącach, jednym z bardziej angażujących nas problemów jest tematyka odpadowa, w szczególności wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe regulacje prawne, konieczność tworzenia nowych regulaminów, nowe, narzucone przez ustawodawcę obowiązki - bardzo angażują wójtów, burmistrzów i całe urzędy. Najbardziej dotkliwymi skutkami nowych regulacji są lawinowo wzrastające koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, a tym samym coraz to wyższe opłaty wnoszone przez naszych mieszkańców.

Poniżej prezentujemy infografiki ilustrujące tę tematykę, które – mamy nadzieję - pomogą zrozumieć „problem śmieciowy”:

Apel do rolników

Szanowni Państwo, rolnicy mają obowiązek zwrotu opakowań po środkach chemicznych-niebezpiecznych do punktu sprzedaży. Każde inne działanie zagrożone jest karą grzywny, może skutkować zmniejszeniem lub utratą dopłat z ARiMR.

Prosimy o niepodejmowanie współpracy w zakresie  gospodarki odpadami po środkach niebezpiecznych z podmiotami, które nie posiadają uprawnień do zbierania i przetwarzania odpadów pod kodem 15 01 10٭.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty