Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum październik-grudzień-2013

Realizacja programu usuwania azbestu

Drukuj
1 2 3

23 grudnia 2013 r. gmina Wiśniew zakończyła realizację zadania „Likwidacja wyrobów azbestowych z terenu gminy Wiśniew  w 2013 roku”. W programie wzięło udział 49. właścicieli posesji, którzy oddali do utylizacji 106,25 ton zgromadzonego na posesjach eternitu.

Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całość przedsięwzięcia to koszt 38.441,25 złotych. 
Dotychczas z pomocą środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie łącznie od 2009 roku do 2013 przekazano do utylizacji 418,73 tony wyrobów azbestowych. Zbiór eternitu w poszczególnych latach przedstawiał się następująco:

    2009 rok: 92 tony
    2011 rok: 117 ton
    2012 rok: 103 tony
    2013 rok: 106 ton

Wszystkich, którzy planują wymianę pokrycia dachowego w 2014 roku, bądź chcą oddać eternit zgromadzony na posesjach prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy, pok. 17. Liczymy na duże zainteresowanie azbestowym problemem i udziałem mieszkańców naszej gminy w programie likwidacji wyrobów azbestowych. Zgodnie z opracowanym programem usuwania azbestu do utylizacji na terenie gminy pozostaje jeszcze 7,8 tys. ton wyrobów azbestowych.

PRZYPOMINAMY!!! Eternit jest niebezpieczny dla zdrowia, gdy dojdzie do jego korozji i uszkodzeń, m.in. poprzez łamanie, kruszenie lub cięcie. Toksyczne włókna wywołują poważne choroby, np. raka płuc, czy pylicę azbestową.

Ocena: 4 głosów Aktualna ocena: 5
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty