Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum październik-grudzień-2013

NOWA DROGA W RADOMYŚLI

Drukuj
1 2 3

28 listopada 2013 r. w Radomyśli odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie, długo oczekiwanej przez mieszkańców, drogi gminnej prowadzącej do stacji PKP Radomyśl.

Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków własnych gminy Wiśniew i kosztowała prawie 630 tys. zł Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o. o. z Siedlec.

Uroczyste przecięcie wstęgi poprzedziła Msza św. w intencji samorządu gminy Wiśniew oraz mieszkańców Radomyśli, odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem  św. Andrzeja z Awelinu w Radomyśli przez proboszcza parafii ks. Mieczysława Pociejuka.

- Patriotyzm to szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu. To postawa wyrażająca się w wypełnianiu podstawowych konstytucyjnych obowiązków obywatelskich. Podczas powstania patrioci walczyli i przelewali krew za ojczyznę wolną, a jak my dzisiaj w naszej społeczności, jako samorządowiec, mieszkaniec wsi, obywatel wyrażamy swoją postawę patriotyczną? Budowa drogi, budowa mostu, kładzenie asfaltu, zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek, restaurowanie i odnawianie budynków świetlic wiejskich – wszystko to pozyskane staraniami i ciężką pracą. Starania te są czynem społecznym, działaniem w wierze lepszego jutra dla nas, naszych dzieci, przyszłych pokoleń, dla społeczności dla narodu. Dzisiaj świętujemy jedno z tych osiągnięć jakim jest otwarcie drogi w Radomyśli – mówił w swojej homilii ks. proboszcz.

Po Mszy św. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi na nowej drodze. Ceremonii tej dokonali: Krzysztof Borkowski – Poseł na Sejm RP, Zygmunt Wielogórski – Starosta Siedlecki, Dariusz Jasiński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Siedleckiego, Krzysztof Kryszczuk - Wójt Gminy Wiśniew, Józef Orzyłowski - Przewodniczący Rady Gminy, Ewa Wiśniewska – Sekretarz Gminy Wiśniew, Antoni Wiszniewski – Przewodniczący Komisji OKSiTZiSS, Krzysztof Jastrzębski - Sołtys wsi Radomyśl, dwóch najstarszych mieszkańców Radomyśli: Andrzej Radomyski i Stanisław Borkowski oraz przedstawiciel wykonawcy - Prezes Mieczysław Fedorowicz. Wstęgę trzymali wnukowie Szymona Salomończyka – Mikołaj i Aleksander Jankowscy, nożyczki – Kacper Pogonowski.
Po ceremonii sołtys Radomyśli zaprosił wszystkich do uroczystego przejazdu po nowej nawierzchni, a następnie na poczęstunek do Centrum Integracyjno – Edukacyjnego w Radomyśli.

W uroczystościach wzięli udział również: Mirosław Michalczyk - Komendant Komisariatu Policji w Skórcu, Kazimierz Repliński – Wiceprezes Zarządu PRD „RDP” w Siedlcach, Dariusz Ostasz – Kierownik budowy, Arkadiusz Konasiuk – Inspektor budowy, Stanisław Przesmycki - Dyrektor Naczelny Zakładu Elektrotechnicznego „ZELTECH”, Beata Wiszniewska - Dyrektor ZO w Radomyśli, Janina Dołgich – Dyrektor GOK Wiśniew. Dariusz Kieszkowski – Kierownik Referatu Inwestycji w Wiśniewie, Robert Jankowski – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Wiśniewie, Jan Krzysztof Adamczyk - Inspektor ds. drogowych w UG Wiśniew. Obecni byli również Radni Rady Gminy Wiśniew: Beata Pasztor, Aneta Pszkit, Tadeusz Dąbrowski, Andrzej Okniński i Paweł Ksionek oraz sołtysi: Stanisław Paciorek i Stanisław Jastrzębski.

Wszystkim użytkownikom nowej inwestycji życzymy: Szerokiej drogi!

 

Ocena: 8 głosów Aktualna ocena: 4
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty