Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum październik-grudzień-2013

IV TARGI ENERGII ODNAWIALNEJ

Drukuj
1 2 3

W dniach 19-20 października br. w Zespole Oświatowym w Wiśniewie odbyły się IV Targi Energii Odnawialnej. W tym roku impreza skierowana była głównie do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy.

W ramach targów odbyły się „Warsztaty ekologiczne”, na które Gmina Wiśniew ubiega się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Warsztaty obejmowały następujące zagadnienia tematyczne:
1)    „Ekologia mieszczucha” - zajęcia poświęcone ekologii w życiu codziennym (w domu i w szkole). Celem zajęć było uświadomienie ogromnego znaczenia sposobu życia człowieka dla stanu środowiska (oszczędność wody, energii, ekologiczne zakupy, transport, odpady);
2)    „Góra śmieci rośnie” - zajęcia ukazały problem powstawania coraz to większej ilości odpadów jako efekt nadmiernej konsumpcji. Przedstawione zostały możliwości przeciwdziałania problemowi poprzez stosowanie tzw. zasady 3R (reduce, reuse, recycle – zmniejszanie, ponowne wykorzystanie, odzyskiwanie). W przystępnej i działającej na wyobraźnię formie przedstawione zostały dane dotyczące ilości śmieci powstających w naszych domach;
3)    „Globalne wysypiska śmieci” - zajęcia dotyczyły powszechnych obecnie: telefonów komór¬kowych, komputerów, odtwarzaczy i innych urządzeń elektronicznych. Uczniowie zapoznali się z „cyklem życia” telefonu komórkowego, dowiedzieli się skąd biorą się surowce potrzebne do produkcji telefonów i jakie wiążą się z tym koszty środowiskowe i społeczne;
4)    „Energia dawniej i dziś” - zajęcia dotyczące produkcji i wykorzystaniu energii z uwzględnieniem odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii. Celem zajęć było m.in. uświadomienie konieczność oszczędzania energii i przedstawienie prostych sposobów, jak zużywać mniej prądu w życiu codziennym.

Dużym zainteresowaniem uczniów, a także i dorosłych, cieszyła się mobilna wystawa Centrum Nauki Kopernik z Warszawy. Prowadzący w krótkich prezentacjach - doświadczeniach pokazali i omawiali część zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz uzmysłowili ich wykorzystanie w życiu codziennym człowieka.

Oddzielny blok tematyczny przewidziany był dla dorosłych. Firma Lumen Technik z Warszawy przedstawiła swoją ofertę dotyczącą kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Omówione zostały podstawy działania tych urządzeń, a także zasady dotyczące doboru i montażu oraz możliwości dofinansowania. Zainteresowane osoby mogły umówić się na przeprowadzenie indywidualnych audytów u siebie w domach.

.

Ocena: 4 głosów Aktualna ocena: 5
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty