Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum październik-grudzień-2013

WYJĄTKOWA SESJA RADY GMINY

Drukuj
1 2 3

Dnia 17 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiśniew odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Wiśniew podczas której radni podjęli uchwałę o MPZP dla linii 400 kV, a Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski wręczył przyznane przez Prezydenta RP brązowe krzyże zasługi zasłużonym samorządowcom gminy Wiśniew.

Głównym punktem roboczej części obrad było przyjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV „Miłosna – Siedlce – Ujrzanów” dla części wsi Lipniak, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wiśniewska, Mościbrody, Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Helenów.

Po przyjęciu uchwały głos zabrał Wojewoda Mazowiecki - Jacek Kozłowski, który podziękował radnym za przyjęcie dokumentu. Wymienił atuty inwestycji i podkreślił znaczenie linii 400 kV, która jest projektem o znaczeniu ogólnokrajowym, a nawet europejskim. Inwestycja wpisana jest w krajowy plan rozbudowy infrastruktury, której budowa jest priorytetem rządu. Kończąc część dotyczącą spraw ogólnopaństwowych, bieżącej polityki państwa przeszedł do głównego powodu dla którego odwiedził Gminę Wiśniew na zaproszenie wójta gminy Wiśniew - Krzysztofa Kryszczuka.

- Będę miał za chwilę ogromną przyjemność i zaszczyt wręczyć 6 osobom odznaczenia państwowe, krzyże zasługi. Powiedziałem, że będę miał przyjemność i zaszczyt. Przyjemność, bo to na pewno najprzyjemniejszy obowiązek Wojewody wręczać odznaczenia państwowe, ale również zaszczyt. Zawsze mówię, że jest to zaszczyt podwójny: zaszczytem jest to, że mogę reprezentować Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, głowę Państwa, pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Zaszczytem jest także to, że wręczając odznaczenia mogę uścisnąć rękę wielu wspaniałych ludzi, którzy na bardzo różnych polach, lokalnych i ogólnokrajowych, w poszczególnych branżach swojej działalności, czy to społecznej czy zawodowej, politycznej czy publicznej, budują niepodległość Polski. Może te słowa zabrzmią górnolotnie, ale za to przyznaje się odznaczenia państwowe. Za działalność która w ostatecznym rozrachunku umacnia naszą niepodległość, umacnia cały nasz kraj i można ten kraj umacniać, tak jak powiedziałem, poprzez wielkie działania na forum ogólnokrajowym, międzynarodowym, ale i poprzez działalność na rzecz małej ojczyzny, lokalnej ojczyzny, mikro ojczyzny. Mówię to dlatego, że wśród dzisiaj odznaczonych są radni i sołtysi z gminy Wiśniew, którzy pracują w tej mikroskali. To jest równie ważne jak pracowanie w tej makroskali, skali wielkiej. To tak jak z drogami – są ważne autostrady i drogi lokalne. Tak samo z działalnością publiczną, jest ważna i ta działalność na forum ogólnokrajowym i ta działalność na forum lokalnym, one się uzupełniają i wzmacniają i to jest ogromnie ważne.
Z dużą radością wręczę odznaczenia, gratulując ludziom za takie działania w najbliższym sąsiedztwie, które budują pomyślność w Gminie Wiśniew, całego województwa mazowieckiego i w ten sposób całej Polski. To nie przypadek, że mówimy o niepodległości Polski i nie jest przypadkiem, że przed uroczystością odznaczeń państwowych odgrywa się hymn państwowy, który podkreśla wymiar tych odznaczeń –
powiedział wojewoda.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego Wojewoda Mazowiecki – Jack Kozłowski oraz Wójt Gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk wręczyli brązowe Krzyże Zasługi zasłużonym samorządowcom gminy Wiśniew. Otrzymali je:

- BEATA PASZTOR - sołtys wsi Wiśniew, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wiśniew. Funkcję sołtysa pełni nieprzerwalnie od 1990 roku. W latach 1994-1998 była członkiem Zarządu Gminy Wiśniew. Radną Gminy jest już czwartą kadencję. Wzorowo wypełnia powierzone funkcje, twórczo angażuje się w życie społeczne. Członkini Zespołu Ludowego im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy”.

- STANISŁAW PACIOREK - sołtys wsi Zabłocie. Funkcje społeczne pełni od prawie 30. lat aktywnie pracując na rzecz lokalnej społeczności. W latach 1990-1994 był radnym Rady Gminy Wiśniew. Natomiast w latach 1999-2002 był radnym Rady Powiatu Siedleckiego. Od 1983 roku sołtys wsi Zabłocie. Jest inicjatorem wielu działań na rzecz społeczności lokalnej. Członek „Zespołu Seniora w Radomyśli”.

- ANTONI WISZNIEWSKI - radny Rady Gminy Wiśniew od 1998 r., Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Prezes Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie w parafii Rzymsko-Katolickiej w Radomyśli. Od 30. lat jest druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomyśli. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy. Jest członkiem „Zespołu Seniora w Radomyśli”.

- JAN ŁUGOWSKI - sołtys wsi Pluty. Funkcję tę pełni od 19. lat - tj. piątą kadencję, kontynuując pracę społeczną ojca Leona, który był sołtysem Plut przez prawie 50 lat. Koordynuje pracę we wsi, organizuje prace w ramach czynu społecznego. Jest wzorowym społecznikiem.

-WIESŁAW BAZAK - sołtys wsi Mościbrody. Funkcję tę pełni od 23 lat tj. szóstą kadencję. W latach 1990-1994 pełnił funkcję członka Zarządu Gminy Wiśniew. Był radnym Rady Gminy Wiśniew dwie kadencje - 1990-1994 oraz 2006-2010. Z dużym zaangażowaniem wykonuje zadania na rzecz lokalnej społeczności. Jego postawa społeczna wyróżnia go spośród innych mieszkańców.

- PIOTR ZIELONKA - mieszkaniec wsi Helenów, członek Towarzystwa Przyjaciół Pszczół. Wyróżniający się społecznik i działacz gminy Wiśniew. W latach 1990 - 1994 pełnił funkcję sołtysa wsi Helenów, a w latach 1998 - 2010 radny Rady Gminy Wiśniew. Jest człowiekiem aktywnym, angażującym się w prace społeczne. Społecznik godny naśladowania.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Poseł na Sejm – Krzysztof Borkowski, Wojewoda Mazowiecki - Jacek Kozłowski, Starosta Siedlecki – Zygmunt Wielogórski, Wójt Gminy Zbuczyn – Tomasz Hapunowicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn – Stanisław Kondraciuk.

Drugą uroczystością tego dnia było uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej Zbuczyn – Mościbrody. Uroczystość odbyła się na granicy gmin Wiśniew i Zbuczyn przy stacji PKP.

W uroczystości uczestniczyli goście biorący udział w sesji Rady Gminy Wiśniew, radni Rady Powiatu Siedleckiego, w tym radna z terenu naszej gminy – Barbara Rybaczewska, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz wykonawcy, sołtysi okolicznych wiosek, a także mieszkańcy gminy Wiśniew i Zbuczyn. Aktu poświęcenia dokonał dziekan dekanatu Zbuczyn – ks. Stanisław Chodźko.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Administracji  i Cyfryzacji z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój”. Łączna wartość inwestycji wyniosła 8.992.110,84 zł, w tym środki pozyskane z Ministerstwa 3.000.000,00 zł, środki Gminy Zbuczyn 1.000.000,00 zł oraz Gminy Wiśniew 1 000 000,00 zł. Środki z budżetu Powiatu Siedleckiego  wyniosły  3.992.110,84 zł.

 

Ocena: 10 głosów Aktualna ocena: 4
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty