Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Zaproszenie

Witamy na oficjalnej stronie Gminy Wiśniew!

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do „krainy” położonej we wschodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie siedleckim, czyli do GMINY WIŚNIEW. Leży ona przy trasie Siedlce – Łuków – Lublin. Jest gminą typowo rolniczą. Zajmuje powierzchnię 126 km2, a zamieszkuje ją ponad 6.000 mieszkańców w 27 sołectwach. Graniczy z gminami: Domanice, Siedlce, Skórzec, Zbuczyn i Łuków (województwo lubelskie).
  
Dogodne położenie, walory przyrodnicze, brak uciążliwego przemysłu i czyste środowisko stwarzają dogodne warunki do inwestowania, a także do wypoczynku i turystyki. Znajduje się tu bowiem duży kompleks leśny – uroczysko Stok Wiśniewski, część kompleksu leśnego – Kryńszczak,
 
Łukowski oraz Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Szczególne znaczenie przyrodnicze mają doliny rzeczne. Jest nią Dolina  Muchawki jak również kompleks stawów rybnych w Mościbrodach, gdzie występuje również duża ilość ptaków wodnych. Do najciekawszych obiektów  zabytkowych znajdujących się na terenie gminmożna zaliczyć: zespół dworsko-parkowy w  Mościbrodach, zespół dworsko -parkowy w  Jastrzębiach Kątach oraz zespół sakralny parafii p.w. Św. Andrzeja z Awelinu w Radomyśli.

 
Serdecznie zapraszam
Krzysztof Kryszczuk

  

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty