Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

MINIONE EDYCJE

I MIEDZYNARODOWY FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

Drukuj
1 2 3

W niedzielę 31 stycznia br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie odbył się I Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek „KOLĘDNICZE SERCE POLSKIE”. Impreza zgromadziła bardzo wielu wykonawców oraz widzów.


Kolędowanie od wieków łączy pokolenia w okresie Bożego Narodzenia. Jest ono nieodłącznym elementem tych Świąt; wspólną tradycją dla osób, które obchodzą święta bez względu na pochodzenie, czy wyznawaną wiarę. Ta niedziela była ostatnią w tym roku, kiedy można było zakolędować, a właściwie posłuchać, jak pięknie kolędy przygotowali uczestnicy Festiwalu. Jest to wspaniałe przedsięwzięcie, ponieważ wspólne śpiewanie kolęd przyczynia się do utrwalenia kultury polskiej. Jak powiedział jeden z jurorów – ks. prof. Michał Szulik – Piękna forma kolędy i pastorałki stawowi w dorobku muzycznym, ale i kulturowym, swoistą werwę łączącą pokolenia, zapewniającą jedność i ciągłość kulturową, wzbogacającą głębię doznania duchowego.
Festiwal Kolęd i Pastorałek odbył się w naszej gminie po raz pierwszy. Pomysłodawczynią tej imprezy jest Dyrektor GOK-u – Janina Dołgich. Swoją obecnością imprezę zaszczycili: Wójt Gminy Wiśniew – Krzysztof Kryszczuk, Przewodniczący Rady Gminy – Józef Orzyłowski, Prezes Stowarzyszenia Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu – Maria Sulima, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Siedlcach – Jerzy Jacek Myszkowski oraz Wiceprezes i Dyrektor tego Oddziału – Jacek Grabiński. Obecni byli również darczyńcy: Dyrektor Naczelny firmy „ZELTECH” – Stanisław Przesmycki oraz właścicielka Pracowni Cukierniczej „Prima” - Bożena Krupa.
W Festiwalu wzięli udział:
1) Zespół teatralny z filii bibliotecznej w Białkach, którego opiekunem jest pani Jolanta Sosnowska oraz studio piosenki w Wołyńcach, którego kierownikiem jest pan Krzysztof Buzuk. Oba zespoły zostały zgłoszone na Festiwal przez Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie.
2) Grupa kolędnicza, która działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie pod kierownictwem pana Stanisława Wróblewskiego, zaprezentowała tradycyjne widowisko kolędnicze z Wiśniewa. Zespół tworzą: Dominik Bulik, Maksymilian Kaczorek, Krystian Gruszka. Grupa bierze coroczny udział w przeglądach kolędniczych w Siedlcach.
3) Zespół „Wesołe nutki” z Wiśniewa, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury. Kierownikiem zespołu jest pani Olga Manulik. Zespół powstał w październiku 2009 r.
4) Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach. Kierownikiem zespołu jest pani Iwona Moskwiak.
5) Milena Myrcha – uczennica II kl. Gimnazjum w Borkach – Wyrkach. Opiekunem jest pan Sławomir Sołtyszewski.
6) Uczniowie Zespołu Oświatowego w Wiśniewie: Karolina Duk, Ilona Kantowicz, Natalia Orzechowska, Piotr Myrcha. Opiekunem grupy jest pan Sławomir Sołtyszewski.
7) Młodzież z Zespołu Oświatowego w Radomyśli, która zaprezentowała „Jasełka XXI wieku”. Opiekunem grupy jest pani Jadwiga Niedziółka.
8) Grupa młodsza i grupa starsza z parafii św. Jadwigi w Mokobodach, których kierownikiem jest ksiądz Sławomir Akseniuk. Instruktorzy muzyczni zespołów to: pani Natalia Nowak, pani Klaudia Grabek i pan Grzegorz Bielecki. Grupy te zostały założone w 2008 r. Koncertowały już w Lublinie, Chlewiskach i na własnym terenie.
9) Zespół „Retro” z Ukrainy z miasta Łucka, działający przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. Tadeusza Kościuszki. Kierownikami zespołu są panie: Maria Łukacz i Walentyna Gawryluk.
Gościem specjalnym I Festiwalu Kolęd i Pastorałek był Chór „Polesie” działający przy Stowarzyszeniu Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu. Prezesem stowarzyszenia jest pani Maria Sulima, kierownikiem chóru jest pani Barbara Liniewicz, a dyrygentem pani Małgorzata Korol. Tworzą go Polacy urodzeni i mieszkający w Brześciu. W wykonaniu naszych rodaków ze wschodu – najpierw w kościele, a później w GOK-u – usłyszeliśmy przepiękny koncert kolęd.
W oczekiwaniu na werdykt komisji artystycznej mogliśmy wysłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu Ludowego im. Zbigniewa Myrchy „Wiśniewiacy”. Wystąpił również dziecięcy zespół taneczny. Oba zespoły działają przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie. Kierownikiem zespołu śpiewaczego jest pan Stanisław Wróblewski, a choreografem zespołu tanecznego jest pani Bożena Wójcik.
Całość, bardzo sympatycznie i profesjonalnie, spinały prowadzące Festiwal: Aneta Karczmarska i Agata Śledź.
Po występach przyszedł czas na protokół jury. Komisja oceniająca w składzie: ks. prof. Michał Szulik, dr Grażyna Szymańska i mgr Grzegorz Kramarz, podkreśliła znaczenie Festiwalu dla kontynuacji tradycji świętowania narodzin Jezusa Chrystusa wyrażonej w kolędach i pastorałkach. Pogratulowała organizatorom, a w szczególności pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie – Janinie Dołgich za zaangażowanie w tak wspaniałe przedsięwzięcie. Podziękowano wykonawcom, ich nauczycielom, dyrygentom i instruktorom za przygotowanie podopiecznych. Następnie odczytano werdykt: III miejsce zajęła Grupa Kolędnicza z ZO w Radomyśli, zaszczytne II miejsce zajęły uczennice SP nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach, zaś zwycięzcami tegorocznego konkursu został Zespół „Retro” z miasta Łucka na Ukrainie. Zespół ten został doceniony za szczególne walory muzyczne oraz za pielęgnowanie pięknego śpiewu i tradycji kolędowych.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie za rok na II Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek  „KOLĘDNICZE SERCE POLSKIE”.

Wideo realacja 

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty