Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

MINIONE EDYCJE

FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

Drukuj
1 2 3

18 stycznia 2015 r. w Zespole Oświatowym w Śmiarach już po raz szósty odbył się Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek „KOLĘDNICZE SERCE POLSKIE”.

Na scenie zaprezentowało się 12 zespołów, których zadaniem było wykonanie 3 utworów – kolęd i pastorałek. Umiejętności wokalne oceniało Jury w składzie: Michał Hołownia – Dyrektor Szkoły Muzycznej w Siedlcach, Jerzy Jacek Myszkowski – Prezes Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Siedlcach oraz Marlena Uziębło – śpiewająca artystka z Siedlec.

Festiwal oficjalnie otworzyli, pomysłodawczyni imprezy - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie Janina Dołgich oraz Józef Jan Romańczuk – zastępca Wójta Gminy Wiśniew. Po tym prowadzący – Kamil Wielogórski zaprosił kolejnych wykonawców do prezentacji muzycznych. 

Jako pierwszy na scenie zaprezentował się Zespół Ludowy im. Zbigniewa Myrchy „WIŚNIEWIACY”. W skład zespołu wchodzi obecnie osiem osób. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie. Śpiewakom akompaniuje Wojciech Ostrowski. 

Następnie wysłuchaliśmy kolęd i pastorałek w wykonaniu Zespołu „Łochowianie” z Łochowa. Zespół działa już od 30. lat przy Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie. Opiekunem i instruktorem Zespołu jest Jolanta Abramczyk. 

Kolejny zespół – „FAUSTYNA” działa przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Równem na Ukrainie. Zespół zajął II i III miejsce na ogólnopolskim festiwalu kolęd w Będzinie. W tym roku otrzymał I miejsce na konkursie poezji śpiewanej w Kowlu. Opiekunem jest Andżelika Fetorowa. 

Zespół Śpiewaczy z Białej powstał w 1978 roku. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i sportu w Białej. Uczestniczył w licznych przeglądach i festiwalach na terenie całego kraju. Zespół przygotował Marek Dera.  

Jako kolejny uczestnik konkursu zaprezentował się Chór Beati Cantores działający od 2006 roku przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Milanowie, którego instruktorem jest Anna Lichowska. Chór bierze udział w licznych przeglądach i konkursach. Repertuar obejmuje muzykę klasyczną i rozrywkową. 

Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” z Rudy działa przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu. Zespół śpiewa od 2012 roku, liczy 16 osób. Kierownikiem jest Marek Dera. Zespół bierze czynny udział w imprezach okolicznościowych powiatowych i wojewódzkich. 

Zespół  Wokalny „Radzyniacy” liczy 14 osób. Kierownikiem Zespołu jest Tomasz Dzida. 

Zespół Śpiewaczy z Naramic, którego opiekunem jest Marek Dera, liczy 10 osób. Powstał w 1979 roku. Uczestniczył w różnych przeglądach na terenie całego kraju. Jest laureatem nagrody specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za „Zasługi dla Kultury Ludowej”. 

Zespół „Gwizdalanki” z Łochowa istnieje od 3 lat. Śpiewa piosenki ludowe na przeglądach śpiewaków ludowych. Kierownikiem Zespołu jest Małgorzata Kułak. 

Następnie wysłuchaliśmy pieśni bożonarodzeniowych w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego „Jankowskie Wolanki”, którym kieruje Marek Dera. Zespół bierze udział w licznych przeglądach. W 2014 roku zdobył wyróżnienie na Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym. 

Chór PIAST & GRAPA FAMILY, którego kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Aleksandra Paucz-Markowska przyjechał z Góry Kalwarii. Zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia na regionalnych i międzynarodowych festiwalach. 

Liczący 5 osób zespół C.M.B. gra chrześcijańskiego rocka. Przyjechał z Mińska Mazowieckiego. Opiekunem jest Jarosław Wrzosek.

Po prezentacji konkursowej w oczekiwaniu na werdykt Jury mieliśmy okazję wysłuchać pieśni w wykonaniu Chóru „Polesie” z Brześcia na Białorusi oraz poezji w wykonaniu autorki Marii Sulimy.

Oceną Jury pierwsze miejsce zajął Zespół „Faustyna” z Równego na Ukrainie, drugie – Chór Piast & Grapa Family z Góry Kalwarii, a trzecie – C.M.B z Mińska Mazowieckiego.

Ponadto zostały przyznane trzy wyróżnienia: Zespołowi Śpiewaczemu z Białej, Chórowi Beati Cantores z Milanowa oraz Zespołowi Śpiewaczemu z Naramic.

- Wszystkie zespoły prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny. Godne wyjątkowego podkreślenia są prezentacje zespołów śpiewaczych, które przedstawiły autentyczny folklor oraz swoje regionalne pastorałki – podsumował przewodniczący Jury Michał Hołownia.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim artystom biorącym udział w Festiwalu, a w imieniu dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniewie oraz dyrekcji Zespołu Oświatowego w Śmiarach zapraszamy na kolejny Festiwal już za rok.


Organizacja VI Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce Polskie” została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Więcej zdjęć w Fotogalerii.

Zobacz również: strona KSOW Województwa Mazowieckiego.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty