Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum lipiec-wrzesien-2013

KONKURS NA MODERNIZACJĘ URZĘDU GMINY WIŚNIEW ROZTRZYGNIĘTY

Drukuj
1 2 3

Dnia 22 września o godz. 13.00, działając zgodnie z prawem zamówień publicznych, zostały ogłoszone wyniki konkursu na „Opracowanie koncepcji termomodernizacji i przebudowy budynku Urzędu Gminy Wiśniew”. Nagrody przyznano firmie z województwa podkarpackiego – Nowa Dęba, firmie z Gdańska oraz Gdyni.

Zarządzeniem Wójta Nr 185/2013 r. w dniu 10 czerwca 2013 r. został powołany sąd konkursowy odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji termomodernizacji i przebudowy budynku Urzędu Gminy Wiśniew. Celem konkursu było uzyskanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej istniejącego budynku oraz przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych pomysłów projektowych, a także wyłonienie najlepszego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego budynku Urzędu Gminy pod względem architektonicznym, funkcjonalnym, ekonomicznym i eksploatacyjnym.

Do dnia 19 lipca 2013 r. wpłynęło 31 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Sąd konkursowy po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w regulaminie konkursu zaprosił uczestników do złożenia prac konkursowym w terminie do 30 września 2013 r. Do tego terminu złożono 10 prac konkursowych, które podczas posiedzeń sądu konkursowego zostały omówione pod względem merytorycznym.

W dniu 16 października Sąd Konkursowy w składzie:
1.    Przewodniczący Sądu                        - mgr inż. arch. Zbigniew Sekuła,
2.    Zastępca Przewodniczącego Sądu      - mgr inż. arch. Wiesława Daniluk,
3.    Sędzia referent                                  - mgr inż. Ewa Wiśniewska,
4.    Sędzia                                              - mgr inż. Dariusz Kierzkowski,
5.    Sędzia                                              - mgr inż. Robert Jankowski,
6.    Sędzia                                              - mgr Józef Romańczuk,
7.    Sekretarz Sądu                                 - Wiesława Przanowska,
dokonał oceny ofert zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu w oparciu o które przyznał następującym pracom konkursowym nagrody:

I nagrodę przyznano pracy konkursowej  złożonej przez:
Mirosław Zięba Studio Projektowe, ul. Rzeszowska 11/37, 39-460 Nowa Dęba.

OCENA SĄDU KONKURSOWEGO:
Przemyślana kompozycja budynku w sposób zrównoważony (harmonijny) wpisuje się w otaczającą zabudowę i krajobraz. Budynek o wielu funkcjach podkreśla cechy urzędu gminy, stanowi charakterystyczny akcent dla najbliższego otoczenia.
Winda, taras widokowy tworzą wieżę ratuszową z zegarem i herbem oraz elementem ostrosłupa szklanego nad klatką schodową. Funkcję budynku podkreślono odpowiednim rysunkiem okien. Umieszczenie sali centralnie na parterze pozwala na dobre funkcjonowanie wnętrz, jak i nawzajem (wymaga rozbudowy od tylnej strony). Funkcja pozostałych sektorów do dopracowania. Przebudowa budynku w niewielkim stopniu zakłóca pracę urzędu.

II nagrodę przyznano pracy konkursowej  złożonej przez:
SAMM Studio Architektoniczne Michał Majewski, ul. Hubala 60, 80-289 Gdańsk.

OCENA SĄDU KONKURSOWEGO:
Budynek w formie modernistycznej z podkreśleniem trzech elementów funkcjonalnych (poczty, straży pożarnej i urzędu gminy).
Główną funkcję obiektu podkreślono podniesieniem centralnej części budynku. Obiekt w skali otaczającej zabudowy stanowi zwornik porządkujący, estetyka budynku ciekawa,  jednoznacznie nie podkreśla urzędu gminy.
Funkcja – rozbudowana nadmiernie powierzchnia BOK (Biuro Obsługi Interesantów), USC ograniczono do POM. Kierownika. Sala konferencyjna na II piętrze pozwala na właściwe funkcjonowanie w stosunku do pomieszczeń wewnątrz budynku, nie pozwala na zadowalające funkcjonowanie jej jako osobnej na wynajem.

III nagrodę przyznano pracy konkursowej  złożonej przez Autora:
PP Studio Patryk Pniewski, ul. Władysława IV 59/26, 81-384 Gdynia.

OCENA SĄDU KONKURTSOWEGO:
Obiekt o cechach biurowych z podkreśleniem nowoczesnego charakteru, rozczłonowany w zależności od funkcji, bogaty w wyrazie plastycznym, jednak nie wpisuje się w zastaną zabudowę bez zastrzeżeń.
Dobrze rozwiązana funkcja, choć w kilku przypadkach rozmija się z oczekiwaniami inwestora.

Wszystkie nadesłane prace będzie można oglądać w dniach 26 – 27.10.2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie.

 

 

Ocena: 14 głosów Aktualna ocena: 4
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty