Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Konsultacje programów

Informacja Wójt Gminy Wiśniew w sprawie pnzeprowadzonych konsultacji projekt Programu współpracy gminy Wiśniew z organwacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dzialalność pozytku publicznego na rok 201ó

Drukuj
1 2 3

Załączniki do pobrania

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty