Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

kalendarz imprez roboczy

Wybory Samorządowe 2018

Drukuj
1 2 3

Wybory samorządowe 2018 w Polsce zostały zarządzone 13 sierpnia 2018 r. W wyborach tych wybierani będą wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast oraz radni dzielnicowi, gminni (w tym miejscy), powiatowi i wojewódzcy. Wybory te będą odbywać się po znaczącej nowelizacji prawa wyborczego wprowadzonej ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (ustawa weszła w życie 31 stycznia 2018 r.).

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty