Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum styczeń-marzec 2020

XX sesja Rady Gminy Wiśniew

Drukuj
1 2 3

25 lutego br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniewie odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniew.

Po zatwierdzeniu porządku obrad przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew – Elżbieta Wysokińska odczytała protokół z posiedzenia wspólnego Stałych Komisji Rady Gminy Wiśniew, natomiast wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

W trakcie XX sesji Radni Rady Gminy Wiśniew podjęli uchwały w sprawie:

  • przeznaczenia do dzierżawy nieruchomość stanowiącą własność Gminy Wiśniew,
  • zmiany uchwały Nr XXIX/152/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wiśniew na lata 2009 –2013 z perspektywą na lata 2014 –2020,
  • określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - dróg, których zarządcą jest Gmina Wiśniew,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029,
  • zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2020 rok.

Na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Gminy oraz Wójt Gminy, w imieniu samorządu gminy Wiśniew, podziękowali za służbę odchodzącemu na emeryturę Komendantowi Komisariatu Policji w Skórcu asp. sztab. Mirosławowi Michalczykowi oraz powitali obejmującego to stanowisko nadkom. Jarosława Aniszewskiego.

Kończący służbę komendant skierował do obecnych na sesji kilka słów:  - Nie tak dawno, bo w 2013 roku objąłem to stanowisko. Prawie 30 lat w mundurze, nie mniej jednak przychodzi czas żeby odejść. Gmina Wiśniew była mi najmniej znaną gminą kiedy obejmowałem stanowisko komendanta, ale muszę powiedzieć że jest już mi dobrze znana i w tej gminie dobrze mi się współpracowało ze wszystkimi. Szczególne podziękowania kieruję dla wodza gminy – pana wójta, dziękuję radzie gminy poprzedniej i obecnej kadencji, kierownikom instytucji oraz dyrektorom szkół, gdzie policja współpracowała przez cały czas. Myślę, że współpraca była na bardzo dobrym poziomie, a zrealizowane zadania zawsze kończyły się pomyślnie. Nowemu komendantowi przekazuję gminę bezpieczną i mój następca z pewnością zrobi wszystko, aby było jeszcze lepiej.

Dotychczasowemu Komendantowi Komisariatu w Skórcu dziękujemy za sumienną służbę, trud, poświęcenie oraz duże zaangażowanie, które znacząco wpłynęło na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Nowemu Komendantowi gratulujemy objęcia nowego stanowiska oraz życzymy wielu sukcesów zawodowych.

Ocena: 9 głosów Aktualna ocena: 4
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty