Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum styczeń-marzec 2020

Urząd Gminy Wiśniew przyjmuje zgłoszenia kandydatów do odznaczenia tytułami honorowymi

Drukuj
1 2 3

Wykonując Uchwałę Rady Gminy Wiśniew Nr XLI/296/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Wiśniew” oraz „Zasłużony dla Gminy Wiśniew”, za osiągnięcia zasługujące na szczególne uznanie oraz działalność, która przyczyniła się do społecznego rozwoju Gminy Wiśniew, Urząd Gminy Wiśniew do 31 marca br. przyjmuje zgłoszenia kandydatów do odznaczenia tytułami w 2020 roku.

Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Wiśniew” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania. Nadawany jest osobom nie będącym mieszkańcami gminy, które w sposób szczególny rozsławiły Gminę Wiśniew albo w inny wybitny sposób zasłużyły się gminie.

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Wiśniew” jest wyrazem wyróżnienia i uznania. Nadawany jest za wybitne zasługi dla dobra i rozwoju gminy – mieszkańcom gminy, którzy w sposób widoczny i niepodważalny przyczynili się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie zasłużyły się gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

Powyższe tytuły mogą być nadane osobom również pośmiertnie. Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą występować do Przewodniczącej Rady Gminy pełnoletni mieszkańcy gminy Wiśniew w liczbie co najmniej 15, reprezentowani przez inicjatora wniosku.

Regulamin nadawania tytułów honorowych stanowi załącznik do Uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XLI/296/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Wiśniew” oraz „Zasłużony dla Gminy Wiśniew”. Regulamin dostępny jest w sekretariacie Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiśniew. Kliknij tutaj.

Wręczenie medali potwierdzających nadanie tytułów odbędzie się 29 maja 2020 r., podczas uroczystej sesji Rady Gminy Wiśniew w Dworze Mościbrody z okazji Jubileuszu 30-lecia Odrodzonego Samorządu Terytorialnego.

Ocena: 5 głosów Aktualna ocena: 5
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty