Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Tablica ogłoszeń

Wójt Gminy Wiśniew ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2017-2021

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty