Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum styczeń-marzec 2019

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r.

Drukuj
1 2 3

Wójt Gminy Wiśniew informuje, że w 2019 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (obowiązuje nowy wzór wniosku) można składać w terminach:

  • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
  • od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:

100,00 zł  *  ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (wymagany dokument opisany poniżej w uwagach)

W 2019 r. stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego wynosi  1,00 zł

UWAGA!

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, oprócz faktur na zakup oleju napędowego, producent rolny obowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wiśniew (pok. nr 23) lub pod numerem telefonu 25 6417313 w. 108.

Nowy – obowiązujący od 2019 r. wniosek – tutaj do pobrania.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty