Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum styczeń-marzec 2019

Woda w gminnych wodociągach przydatna do spożycia

Drukuj
1 2 3

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach sporządził ocenę jakości wody w wodociągach sieciowych w Wiśniewie oraz w Radomyśli.

W oparciu o przeprowadzone badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne próbek wody pobieranych w 2018 roku w punktach monitoringowych wskazanych przez Gminę Wiśniew inspektor sanitarny wskazuje, że woda w wodociągach spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty