Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum styczeń-marzec 2019

VII zwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniew

Drukuj
1 2 3

28 marca br. odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniew, którą poprowadziła przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew - Elżbieta Wysokińska.

Na wniosek radnego Józefa Orzyłowskiego w trakcie sesji zostały omówione problemy związane ze szkodami wyrządzonymi przez bobry, z którymi wielu rolników z terenu gminy Wiśniew ma problem. Głos zabrali zaproszeni goście: Dorota Starczewska - naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach RDOŚ w Warszawie, Stanisław Lipiński - dyrektor Związku Spółek Wodnych w Siedlcach, Dominik Chwedoruk – kierownik budowy GSW w Wiśniewie, Krzysztof Jastrzębski i Bogdan Olszewski – członkowie Wojskowego Koła Łowieckiego przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Kamil Gajowniczek i Piotr Woźniak – reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim i Krzysztof Ginter – przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Wiśniewie.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdań z bieżącej pracy w okresie międzysesyjnym przez przewodniczącą Rady Gminy Wiśniew Elżbietę Wysokińską i wójta gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka.

W trakcie sesji radni gminy Wiśniew podjęli uchwały w sprawie:

  • 27 uchwał w sprawie przyjęcia statutów sołectw znajdujących się na terenie naszej gminy, które wcześniej wójt gminy Wiśniew poddał konsultacjom społecznym,
  • upoważnienia Wójta Gminy do wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości mienia gminnego w miejscowości Mroczki,
  • określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniew służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu,
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,
  • ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wiśniew, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane,
  • zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew nalata 2019-2026.

Na zakończenie sesji odbyło się oficjalne pożegnanie zastępcy wójta gminy Wiśniew - Józefa Jana Romańczuka. Była to okazja do złożenia życzeń oraz kwiatów i upominków. Radni Rady Gminy, sołtysi gminy Wiśniew oraz wójt gminy Wiśniew - Krzysztof Kryszczuk, sekretarz gminy - Ewa Wiśniewska, skarbnik gminy - Sylwia Paryła i kadrowa urzędu - Marlena Salach w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów urzędu gminy, podziękowali za wieloletnią współpracę i pomoc w zarządzaniu gminą oraz złożyli życzenia wielu sukcesów na dalszej ścieżce zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

W gminie Wiśniew Józef Jan Romańczuk został zatrudniony 1 lutego 2011 roku. Funkcję zastępcy wójta pełnił przez ponad osiem lat, i jak sam wspomina, bywały lepsze i gorsze dni. W trakcie sesji mówił: - Dziękuję wszystkim radnym, sołtysom, współpracownikom i dyrektorom jednostek podległych za każde dobre słowo, jednocześnie przepraszam za każde niedociągnięcia i przewinienia. Przede wszystkim dziękuję Panu Wójtowi Krzysztofowi za szansę i zaufanie, a na koniec obiecuję nie zapomnieć o gminie Wiśniew.

Oprócz kadry urzędniczej w uroczystości wzięli udział także: Urszula Sosnówka - Dyrektor ZO w Wiśniewie, Katarzyna Wielgórska - Dyrektor SP w Śmiarach, Beata Wiszniewska - Dyrektor SP w Radomyśli oraz Paweł Ksionek - Dyrektor GOK w Wiśniewie.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty