Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum styczeń-marzec 2019

Rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze OSP za 2018 rok

Drukuj
1 2 3

12 stycznia w świetlicy wiejskiej w Gostchorzy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Gostchorz za 2018 rok. Było to pierwsze w 2019 roku walne zebranie druhów w naszej gminie.

W zebraniu uczestniczyło 25 ochotników z OSP Gostchorz oraz zaproszeni goście: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach - bryg. Waldemar Rostek, wójt gminy Wiśniew i członek ZOW ZOSP RP - Krzysztof Kryszczuk, członek Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP – dh Józef Orzyłowski, Prezes ZOG ZOSP RP w Wiśniewie – dh Karol Woźniak oraz Komendant Gminny OG ZOSP RP w Wiśniewie – dh Wojciech Grzegorczyk.

Podczas walnego zebrania przedstawiono sprawozdania za miniony rok: finansowe i z działalności oraz zapoznano z planem działalności i planem finansowym na 2019 rok. Ubiegły rok był wyjątkowy dla jednostki. OSP Gostchorz obchodziła swoje 95. „urodziny”, z tej też okazji otrzymała sztandar, samochód bojowy - zakupiony ze środków gminy Wiśniew oraz doposażenie ufundowane m.in. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jednostka otrzymała również dofinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości – za które zakupiono m.in. torbę ratowniczą R1 z wyposażeniem oraz komplet szyn typu Kramera oraz z Orlenu.

Obecni na zebraniu goście dziękowali druhom za całoroczną współpracę i gotowość bojową jednostki. Wyrazili uznanie dla zarządu i wszystkich druhów za umiejętność zdobywania funduszy, dbałość o posiadane mienie i estetykę strażnicy.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty