Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum styczeń-marzec 2019

Lokalny Klubu Seniora w Radomyśli

Drukuj
1 2 3

Lokalny Klub Seniora w Radomyśli  powstał w ramach realizacji projektu pn. „DOBRA  PORA NA AKTYWNEGO SENIORA”.  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  i  realizowany jest w partnerstwie  przez 5 gmin  tj.: Gminę  Zbuczyn – pełniąca rolę lidera projektu, Gminę Kotuń, Gminę Siedlce, Gminę Skórzec, Gminę Wiśniew. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych osób które zakończyły swoją aktywność zawodową    tj. osób  w wieku 60+ w przypadku kobiet i  65+  w przypadku mężczyzn.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. W każdej gminie powstał Lokalny Klub Seniora.

Łączna liczba uczestników we wszystkich Klubach wynosi 75 osób, z tego w  gminie  Wiśniew  10 osób.

W  Lokalnych Klubach  Seniora obecnie prowadzone są:

  • Program  prozdrowotny (zajęcia z artterapii,  zajęcia z terapii tańcem  i ruchem, zajęcia z muzyki, spotkania ze specjalistami: dietetykiem, trenerem żywienia, rehabilitantem),
  • Program edukacyjny: zajęcia edukacyjne „E-senior” zajęcia dotyczące bezpieczeństwa seniorów „Koperta życia” – czyli dostęp do informacji o seniorze  w razie zagrożenia jego zdrowia lub życia)
  • Program aktywności społecznej  – zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania, w tym wyjazdy integracyjno-aktywnościowe  oraz prezentacje międzygminne.

Ponadto  w ramach Projektu działa wypożyczalnia  sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, dla mieszkańców wymienionych  gmin, jej  siedziba znajduje w  Zbuczynie.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty