Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum styczeń-marzec 2019

Konsultację społeczne projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”.

Drukuj
1 2 3

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej za zgodą Zarządu Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021”. Konsultacje będą trwały od 27 lutego 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.

Opinie do projektu należy składać na formularzu konsultacji dostępnym tutaj, oraz na stronie - www.mcps.com.pl:
1. pocztą elektroniczną  na adres: mcps@mcps.com.pl;
2. osobiście w godzinach 8:00 – 16:00 w Sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa;
3. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021” jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Polityki Senioralnej, tel. (22) 622 42 32 w. 43; e-mail: mcps@mcps.com.pl

Z projektem Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 można zapoznać się na stronie - www.mcps.com.pl.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty