Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum styczeń-marzec 2019

IV Pieszy Rajd Powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski – w 156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Drukuj
1 2 3

 

Na terenie gmin Łuków i Wiśniew pielęgnowana jest od wielu lat w różnych formach pamięć o bohaterach walk niepodległościowych. Jedną z nich jest organizowany od czterech lat Pieszy Rajd Powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski. Jego celami są upamiętnienie Powstania Styczniowego oraz ludzi, którzy wówczas stanęli do walki o wolną i suwerenną Ojczyznę, w sposób szczególny upamiętnienie patrona Rajdu ks. Brzóski – Bohatera Ziemi Łukowskiej.

Rajd odbędzie się w nocy 25/26 stycznia 2019 r.

Uczestnicy Rajdu podzieleni są na dwie grupy – z Łukowa i Wiśniewa i zmierzają nocą trasami ok. 25 km każda, do pomnika ks. Stanisława Brzóski w rezerwacie Jata. W tym miejscu w sposób uroczysty – poprzez ceremoniał patriotyczny, oddają hołd Bohaterom Powstania Styczniowego i ich kapelanowi, a zarazem dowódcy oddziału powstańczego. Piechurzy przemierzając dziesiątki kilometrów poświęcają swoje siły i czas, wyrażając w ten sposób swoją wdzięczność i najwyższy szacunek Ludziom, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. 

Trasy:

 Wymarsz na trasy Rajdu poprzedzi Msza Święta w intencji Ojczyzny, odprawiona:

  • w Łukowie w kościele św. Rocha na cmentarzu o godz. 18.00;
  • w Wiśniewie w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego o godz. 17.00 .

Trasa 1: ŁUKÓW: godzina 19.00 cmentarz parafialny w Łukowie – pomnik H. Sienkiewicza – Poważe – Zalesie – parking leśny – pomnik Ks. Brzóski – leśniczówka Dąbrówka (ognisko) – POWRÓT PIESZO - Zimna Woda – Pomnik Powstańców Styczniowych przed Kolegiatą Łukowską. Orientacyjna długość trasy z Łukowa: 26 km (w obie strony).

Trasa 2: Wiśniew, godzina 18.00 Pomnik Niepodległościowy przed Urzędem Gminy Wiśniew - Dęby Mroczkowskie – pomnik Ks. Brzóski – leśniczówka Dąbrówka (ognisko) - parking Leśny przy trasie Dąbie - Gręzówka (odjazd autokaru).  Orientacyjna długość trasy z Wiśniewa:  25 km.

Zgłoszenia na Rajd odbywają się w następujący sposób:

  1. Zapisy on-line dla grup Łuków/Wiśniew. W dniach 7-18 stycznia 2019r. istnieje możliwość zgłoszenia drogą elektroniczną. Należy wówczas uzupełnione oraz podpisane skany zgłoszenia i oświadczenia /z zaznaczonym wyborem trasy Rajdu/ przesłać na adres e-mail: ak.lukow@wp.pl  oraz dokonać wpłatę wpisowego w wysokości 10 zł na konto bankowe Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju, Bank Spółdzielczy w Łukowie konto Nr 90 9204 0001 0019 1678 2000 0010. Przelew  musi zostać  zaksięgowany na  koncie   bankowym   Organizatora   nie   później  niż w piątek 18 stycznia 2019r.  
  2. Zapisy dla grupy Łuków w dniu 16 stycznia 2019r. w godz. 18-19 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  Łuków.  Osoby  odpowiedzialne:  Sławomir  Smolak   tel.  509  199  705 & Robert Wysokiński tel. 513 869 916.
  3. Zapisy dla grupy Wiśniew w dniach 7-18 stycznia 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w godz. 9-16. Osoby odpowiedzialne za zapisy w gminie Wiśniew: pracownicy GOK.

Organizatorzy wydarzenia – Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Towarzystwo Przyrodniczo – Historyczne „Orlik”, gminy Łuków i Wiśniew, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Łuków, Nadleśnictwo Łuków.

Zachęcamy do odwiedzania „Wydarzenia” na Facebooku stworzonego w ramach Rajdu https://www.facebook.com/events/567777300354149/.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty