Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum styczeń-marzec 2019

II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew III kadencji

Drukuj
1 2 3

21 lutego 2019 r. odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew III kadencji. Obrady prowadziła przewodnicząca Młodzieżowej Rady Emilia Protasiuk. Głównym punktem obrad młodych radnych było ustalenie planu pracy na trwającą kadencję.

W planie pracy Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew III kadencji znalazły się między innymi:  udział radnych Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew w wybranych sesjach Rady Gminy Wiśniew, wizyty studyjne, edukacyjne i integracyjne – nawiązanie współpracy z inną młodzieżową radą w Polsce, zorganizowanie konkursu na logo MRGW, współpraca: z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiśniewie, z animatorami sportu, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniewie – pomoc osobom starczym, pomoc dzieciom, osobom niepełnosprawnym, podjęcie działań w zakresie adopcji bezpańskich zwierząt, organizacja spotkań w zakresie zainteresowań w zawodzie, organizacja Turnieju Gier Komputerowych oraz organizacja konkursu gastronomicznego.

W obradach sesji uczestniczyli również – Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew Elżbieta Wysokińska, wójt gminy Wiśniew Krzysztof Kryszczuk, sekretarz Urzędu Gminy Wiśniew Ewa Wiśniewska, skarbnik gminy Wiśniew Sylwia Paryła, kierownik GOPS w Wiśniewie Anetta Roszkowska, kierownik referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  Bożena Wyrębek, dyrektor GOK w Wiśniewie Paweł Ksionek oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy Wiśniew i opiekunowie młodzieżowej rady.

W trakcie sesji Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniew Elżbieta Wysokińska skierowała do młodych radnych słowa - Gratuluję Wam tak ambitnego planu pracy, oraz życzę aby udało Wam się zorganizować wszystkie punkty, a podjęte prace przyniosły mnóstwo satysfakcji. Powodzenia.

Życzymy wytrwałości w realizacji zaplanowanych działań oraz dobrej współpracy z organami Gminy Wiśniew.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty