Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum styczeń-marzec 2019

Do 31 marca trwa nabór wniosków o Nagrodę Wójta Gminy Wiśniew za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Drukuj
1 2 3

Zachęcamy do występowania z wnioskami o Nagrodę Wójta Gminy Wiśniew za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagroda ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i podmiotów zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie gminy Wiśniew, posiadających osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Wiśniew z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  1. kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
  2. radnych Rady Gminy Wiśniew,
  3. zainteresowanych artystów lub twórców, a w przypadku osoby małoletniej – jej rodziców lub prawnych opiekunów,
  4. instytucji i podmiotów zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej,
  5. 15 mieszkańców gminy Wiśniew.

Wniosek o przyznanie Nagrody składa się w Urzędzie Gminy Wiśniew, w terminie do 31 marca – za osiągnięcia w roku poprzednim, a w przypadku nagrody za całokształt działalności artystycznej za osiągnięcia w poprzednich latach.

loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty