Menu

NASZE ŚMIECI, NASZA SPRAWA

Archiwum październik-grudzień-2013

HISTORYCZNE UROCZYSTOŚCI

Drukuj
1 2 3

Ostatni weekend października zapisze się jako szczególny dla historii gminy Wiśniew. Przez dwa dni, 26 i 27 października 2013 r. - świętowaliśmy: 595. rocznicę pierwszej pisemnej wzmianki o Wiśniewie, 40 rocznicę powołania Gminy Wiśniew  oraz uroczyste nadanie herbu Gminie Wiśniew.

Na dwudniowe obchody przybyli znamienici goście z województwa mazowieckiego i lubelskiego – parlamentarzyści i samorządowcy: Posłowie na Sejm RP – Krzysztof Tchórzewski i Krzysztof Borkowski, Senator RP - Waldemar Kraska, Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Henryk Brodowski – Przewodniczący Radny Powiatu Siedleckiego, Jarosław Głowacki – I Wiceprezydent Miasta Siedlce, Tomasz Hapunowicz - Wójt Gminy Zbuczyn i Stanisław Kondraciuk – Przewodniczący Rady Gminy Zbuczyn, Mariusz Osiak - Wójt Gminy Łuków, bryg. Andrzej Celiński - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach, radni Rady Powiatu Siedleckiego: Barbara Rybaczewska, Kazimierz Prochenka i Andrzej Wróbel, Andrzej Rymuza – Sekretarz Powiatu Siedleckiego, Jerzy Jacek Myszkowski – Prezes Oddziału Siedleckiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Gościliśmy także przedstawicieli partnerskich samorządów ze Słowacji: Hubošovce, Jakubovany, Dubovica, Šarišské Sokolovce i Drienica.
Na tak ważnych uroczystościach nie zabrakło również radnych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Wiśniew, byłych i obecnych pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich, którzy czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym i społecznym swojej gminy.

W przeddzień najważniejszego wydarzenia, jakim było przyjęcie i ustanowienie herbu gminy Wiśniew przez Radę Gminy, odbyła się sesja popularno-naukowa z okazji 595. rocznicy pierwszej wzmianki o Wiśniewie i 40 rocznicy powołania Gminy Wiśniew. Uroczystości rozpoczęło otwarcie wystaw „Gmina Wiśniew na starych fotografiach” - przygotowana przez uczniów Zespołów Oświatowych w Wiśniewie, Radomyśli i Śmiarach, poplenerowa wystawa fotografii „Tajemnice Rezerwatu Jata”, wystawa prac nadesłanych na konkurs ogłoszony w 2004 roku pt. „Mój pomysł na herb i flagę gminy Wiśniew”. Obejrzeć można było również projekty przysłane na konkurs „Opracowanie koncepcji termomodernizacji i przebudowy budynku Urzędu Gminy Wiśniew”.

Prelekcję dotyczącą dziejów Wiśniewa wygłosił dr Ryszard Pachecka – „Dawniejsze dzieje Wiśniewa 1418 – 1918”, a historię gminy Wiśniew przybliżył zebranym dr Wiesław Charczuk – „Wiśniew jako siedziba gminy 1658 – 2013. Próba zarysu.” Natomiast Małgorzata Dymecka wraz z młodzieżą z terenu gminy Wiśniew przedstawiła projekt „Gmina Wiśniew dawniej i dziś, jestem stąd i tu są moje korzenie, to mój fundament, tu jestem silny i mogę się rozwijać.” W grudniu ukaże się książka, w której znajdą się oba – wygłoszone podczas sesji – referaty.

Pierwszy dzień obchodów zakończył program słowno-muzyczny poświęcony wspaniałej polskiej piosenkarce Annie German, zatytułowany „Wszystko w życiu ma swój kres”, w którym wystąpili znakomici artyści z Sokołowskiego Ośrodka Kultury.

Niedzielne uroczystości rozpoczęła uroczysta sesja Rady Gminy Wiśniew, podczas której radni jednogłośnie przyjęli Uchwałę Nr XXXIII/240/2013 z dnia 27 października 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi urzędowej, banneru i pieczęci Gminy Wiśniew oraz zasad ich używania.

W południe uczestnicy uroczystości wzięli udział w eucharystii sprawowanej w kościele parafialnym w Wiśniewie na której proboszcz – ks. Henryk Krupa poświęcił nowe insygnia Gminy Wiśniew, życząc pomyślności i dalszych sukcesów oraz rozwoju naszej gminy.
Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi herbowej na maszt, zawieszenie herbu w Urzędzie oraz posadzenie symbolicznego drzewka wiśni przed Urzędem Gminy. Drzewka wiśni upamiętniające uroczystości otrzymali także wszyscy sołtysi z gminy Wiśniew. Dwudniowe uroczystości zakończył wspólny obiad.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za obecność w tych historycznych dla naszej małej Ojczyzny dniach. W przygotowania do uroczystości włączyli się również nauczyciele i uczniowie ZO z terenu naszej gminy. Obecne były poczty sztandarowe Zespołów Oświatowych, a reprezentanci każdej ze szkół: Klaudia Gawron (ZO Wiśniew), Emilia Oknińska (ZO Śmiary) oraz Damian Lipiński (ZO Radomyśl), dostąpili zaszczytu wnoszenia insygniów Gminy Wiśniew. Uroczystą niedzielną Mszę świętą koncelebrowali ks. Henryk Krupa, ks. Konrad Poterek oraz pochodzący z naszej parafii ks. Tomasz Grzyb. Mszę uświetniły również poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych: z Wiśniewa, Radomyśli oraz Starych Oknin.

Nowy herb gminy przedstawia zielone drzewo wiśni z czerwonymi owocami w złotym polu.
Herb gminy jest naturalnym symbolem wyrażającym dumę i tradycję mieszkańców małej ojczyzny. Powinien posiadać czytelną symbolikę, nawiązującą do historii, tradycji, bądź też najważniejszych elementów współcześnie promujących gminę. Musi być zgodny z podstawowymi zasadami heraldyki polskiej. Flaga z kolei powinna kolorystycznie i graficznie nawiązywać do herbu.

Procedura nadawania gminie herbu i flagi wymaga pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji, po zasięgnięciu konsultacji z Komisją Heraldyczną. Dopiero wtedy Rada Gminy może podjąć uchwałę o nadaniu gminie herbu i flagi.

Procedura nadania herbu i/lub flagi dla jednostki samorządu terytorialnego (miasta, gminy, powiatu itd.) rozpoczyna się złożeniem wniosku do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Wniosek taki powinien zawierać nie tylko projekt symbolu, ale także uzasadnienie historyczno-heraldyczne, tj. wskazania przesłanek, na podstawie których opracowano gerb. Przy Ministerstwie działa Komisja Heraldyczna, która wydaje opinię dotyczącą zgodności projektu symbolu z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Zamknięciem procedury jest uchwała Rady Gminy, przyjmująca symbol – i od tego momentu można go oficjalnie używać.

Ponieważ nasze dotychczasowe logo – litera “W” w koronie - nie spotkało się z pozytywną opinią specjalistów, postanowiliśmy podjąć prace związane z przygotowaniem nowego projektu herbu Gminy Wiśniew. Rozpoczęły się one w kwietniu 2013 roku z chwilą podpisania umowy z przedstawicielem Instytututu Heraldyczno-Weksykologicznego na wykonanie projektów insygniów gminy. Następnie przygotowany projekt został przedstawiony do zaopiniowania Komisji Heraldycznej. Uchwałę w sprawie projektów herbu, flag, banneru i pieczęci gminy Wiśniew Komisja podjęła 24 maja 2013 roku. Ostatecznie radni Rady Gminy Wiśniew na uroczystej sesji w dniu 26 października 2013 roku podjęli uchwałę o nadaniu herbu i flagi Gminie Wiśniew.

Dlaczego taki herb?

Uzasadnienie znaków Gminy Wiśniew podaje Alfred Znamierowski z Instytutu Heraldyczno-Weksykologicznego:

Gmina wiejska Wiśniew znajduje się na wschodzie województwa mazowieckiego w powiecie siedleckim, przy granicy z województwem lubelskim. Najstarszą wzmiankę o Wiśniewie znamy z 1418 roku. W okresie staropolskim Wiśniew był ośrodkiem jednej z największych królewszczyzn w ziemi łukowskiej. Dzierżawcy tenuty często się zmieniali. Byli wśród nich między innymi Leszczyńscy, Jabłonowscy i Kosierscy. Nazwa miejscowości pochodzi od wiśni.

Wiśniew jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne zajmują 72% powierzchni. Powierzchnia gruntów ornych wynosi 5 512 ha, sadów 45 ha, pastwisk 444 ha, łąk 2 965 ha. Lasy zajmują 21% powierzchni gminy (2 705 ha). W Mościbrodach jest duży kompleks stawów rybnych.

Walory przyrodnicze gminy reprezentuje Łukowski i Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz duży kompleks leśny Kryńszczak. W Siedlecko-Węgrowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu znajduje się kompleks leśny – uroczysko Stok Wiśniewski. Szczególne znaczenie przyrodnicze mają doliny rzek Muchawki i Myrchy.
W gminie jest niewiele zabytków. Należy do nich zespół dworsko-parkowy w Mościbrodach, zespół dworsko-parkowy w Jastrzębiach Kątach i kościół w Radomyśli pod wezwaniem św. Andrzeja z Awelinu.

Ponieważ historia gminy nie daje podstaw do znalezienia odpowiedniego godła herbowego, najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie herbu tak zwanego „mówiącego”, czyli nawiązującego do nazwy gminy. Podobnego herbu nie ma żadna jednostka samorządowa w Polsce, a więc będzie to znak wyjątkowy i jednoznacznie kojarzony tylko z gminą Wiśniew. Opis heraldyczny herbu brzmi: W polu złotym drzewo wiśni zielone z owocami czerwonymi.

Z tego herbu wywiedziono barwy weksyliów (flagi, flagi stolikowej i banneru), na których w miejscu zaszczytnym umieszczono godło herbowe gminy. Również w polu pieczęci umieszczone zostało samo godło herbowe.

Używanie herbu
Herb gminy stanowi własność Gminy Wiśniew i podlega ochronie jako dobro osobiste Gminy.

Herb gminy może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ W FOTOGALERII

Wiadomości -  Podlasie24

RELACJE WIDEO TV POWIAT

RELACJE WIDEO TV MAGNES

Ocena: 31 głosów Aktualna ocena: 4
loader...

Nasze wyróżnienia i certyfikaty